Størrelsesbegrensninger

Størrelsesbegrensninger

SOAP - innsending av skjema og vedlegg

SubmitFormTask: Maksimalt 30 MB vedlegg per request

SubmitAttachmentStreamed uten regler definert på tjenesten: 30 MB

SubmitAttachmentStreamed med regler definert på tjenesten: 0-500 MB