Beviskoder

Oversikt over beviskoder i produksjon.

Denne listen er bygd dynamisk basert på metadata-API-et til data.altinn.no.