NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Altinn 2 endringslogg

Oversikt over endringer som gjøres på Altinn 2 plattformen

Endringer i Altinn 2 plattformen gjøres stort sett for å understøtte arbeidet med modernisering av Altinn)

Modernisering av Altinn innebærer at dagens Altinn dekomponeres, moderniseres og flyttes til Altinn 3 plattformen. Løsningen som bygges dokumenteres på https://docs.altinn.studio/

 • 2024

  Endringer innført i 2024.

 • 2023

  Endringer innført i 2023.

 • 2022

  Endringer innført i 2022.

 • 2021

  Endringer innført i 2021.

 • 2020

  Endringer innført i 2020.

 • 2019

  Endringer innført i 2019.

 • 2018

  Endringer innført i 2018.

 • 2017

  Endringer innført i 2017.

 • 2016

  Endringer innført i 2016.

 • 2015

  Endringer innført i 2015.