Eksempler på bruk

Her finner du eksempler på ulike integrasjoner av Altinn Samtykke

  • Samtykkebasert lånesøknad

    Samtykkebasert lånesøknad er et samarbeid mellom flere offentlige og private aktører i DSOP-samarbeidet (Digital Samhandling Offentlig Privat). Tjenesten gjør det mulig å hente skattegrunnlag og inntektsdata hos Skatteetaten med samtykkeløsningen fra Altinn.