Helt og Fufinn AVSLUTTET

HELT og Fufinn er to tiltak som begge krever endringer i Altinn autorisasjon for å realiseres. Grunnlaget for disse finner du i produktstrategien for Altinn Autorisasjon

HELT

HELT er et satningstiltak hvor vi skal videreutvikle Altinns autorisasjonskomponent til å bli et autorisasjonsnav for offentlige virksomheter, forenkle tilgangsstyring for næringslivet samt legge til rette for utvidet bruk av samtykkefunksjonaliteten. Tiltaket omfatter også å etablere basis fellesfunksjonalitet for en fullmaktsløsning for innbyggere (Fufinn).

Tiltaket avsluttes juni 2021

Målsetning for HELT er: ​

  • Mer robust og fleksibel samtykke- og fullmaktsløsning.​
  • Forenklet og smartere brukerdialog​
  • Erstatte roller med brukerorienterte oppgaver og tilgangsstruktur som begrenser innsyn​
  • Ta i bruk flere autorisasjonskilder​
  • Tilgangsstyring til nye autorisasjonsressurser (eksterne)​
  • Bedre tilrettelegging av API for sluttbruker og tjenesteeier​
  • Øke kapasitet, ytelse og levetid på dagens autorisasjonkomponent​

Fufinn - fullmaktsløsning for innbyggere

Fufinn handler overordnet om behovet for å kunne sørge for en digital, sikker og effektiv kommunikasjon og mellom forvaltningen og innbygger som ivaretar nødvendig rettsikkerhet og personvern - både for innbyggere som representerer seg selv og for dem som representeres av andre.

Fellesfunksjonaliteten for fullmaktsløsningen er lagt til Altinns autorisasjonskomponent, og løsningen skal i stor grad benytte
seg av funksjonalitet som allerede er utviklet eller som er under utvikling som del av HELT-prosjektet. Dette gjelder bl. a. funksjonalitet for samtykke til deling av egne data, integrasjon med advokatregister, vergemål og nytt folkeregister,
mulighet for å velge hvem man representerer, funksjonalitet for å be om rettighet/tilgang og oversikt over rettigheter.