Utviklingsguider

For å ta i bruk Altinns produkter, kan du følge en av våre utviklingsguider. Digital post kan du ta i bruk uten å være tjenesteeier i Altinn, mens resten av produktene krever at du er tjenesteeier.

 • Digital dialog

  Med digital dialog kan du lage alt fra enkle til avanserte skjemaer.

 • Digital Post til Virksomheter

  Altinn er valgt som løsning for å sende digital post fra det offentlige til virksomheter. Vi har utviklet et ferdig sett med tjenester til dette formålet slik at du skal slippe å utvikle dem selv.

 • Samtykke

  Med samtykke kan du be om lov til å hente data det offentlige har om en innbygger eller virksomhet. Du får da midlertidig innsynsrett på et spesifikt sett med opplysninger fra brukeren. Dette kan for eksempel være ligningsdata fra Skatteetaten.

 • Varsling

  Varsling er til for å minne brukerne på at det er kommet viktige ting de må se eller handle på. Når du som avsender skal varsle, tilrettelegger du dine systemer for å sende ut varsler og benytter en varslingsmal.

 • Autorisasjon

  Altinn kan benyttes til autorisasjon og tilgangskontroll for eksterne tjenester, altså tjenester på andre nettsteder.

 • Sending av dokumenter: Formidlingstjenesten

  Produktet kan brukes til å sende dokumenter eller store datamengder mellom offentlige virksomheter eller mellom offentlige og private virksomheter.

 • Sikkerhet i eOppslag

  Altinn kan benyttes for å videredelegere tilgang til API-er sikret med Maskinporten

 • Hente data fra register

  Tjenesten gir brukerne tilgang til opplysninger som allerede finnes om dem i dine systemer.

 • data.altinn.no

  Beskrivelse av Altinns datadelingskomponent

 • Betaling

  Betaling i Altinn kan tas i bruk frittstående eller som del av en innsendingstjeneste.