Utviklingsguider

For å ta i bruk Altinns produkter, kan du følge en av våre utviklingsguider. Digital post kan du ta i bruk uten å være tjenesteeier i Altinn, mens resten av produktene krever at du er tjenesteeier.

 • Digital dialog

  Med digital dialog kan du lage alt fra enkle til avanserte skjemaer.

 • Styring av tilgang

  Altinn kan benyttes til autorisasjon og tilgangskontroll for eksterne tjenester, altså tjenester på andre nettsteder. Denne funksjonaliteten kalles "Styring av tilgang"

 • Digital Post, Meldingstjenesten (Correspondence)

  Altinns meldingstjeneste, også ofte kalt omtalt som Digital Post eller Correspondence i dokumentasjon, kan benyttes for å sende meldinger fra en offentlig aktør til virksomhetens eller innbyggers innboks i Altinn.

 • Digital Post til Virksomheter (DPV)

  Digital Post til Virksomheter (DPV) er en fellestjeneste i Altinn som det offentlige kan bruke for å sende digital post til virksomhetens innboks i Altinn.

 • Samtykke

  Med samtykke/fullmakt kan du be om lov til å hente/dele data det offentlige har om en innbygger eller virksomhet, eller utføre noe på vegne av dem. Du får da midlertidig innsyns- eller handlingsrett på et spesifikt sett med opplysninger eller tjenester fra brukeren. Dette kan for eksempel være ligningsdata fra Skatteetaten.

 • Om Tjenesten

  Varsling er til for å minne brukerne på at det er kommet viktige ting de må se eller handle på. Når du som avsender skal varsle, tilrettelegger du dine systemer for å sende ut varsler og benytter en varslingsmal.

 • Delegering av API-tilgang

  Altinn kan benyttes for å videredelegere tilgang til API-er sikret med Maskinporten

 • Sending av dokumenter: Formidlingstjenesten

  Produktet kan brukes til å sende dokumenter eller store datamengder mellom offentlige virksomheter eller mellom offentlige og private virksomheter.

 • Hente data fra register

  Tjenesten gir brukerne tilgang til opplysninger som allerede finnes om dem i dine systemer.

 • data.altinn.no

  data.altinn.no (DAN) er laget for å kunne forenkle deling av data fra virksomheter, med formål om å gjenbruke informasjon direkte fra kilden.

 • Betaling

  Betaling i Altinn kan tas i bruk frittstående eller som del av en innsendingstjeneste.