2019

Endringer innført i 2019.

 • 19.12

  Ny visning for "andre med rettigheter", ytelsesforbedringer og feilrettinger.

 • 19.11

  Feilrettinger.

 • 19.10

  Endringer i autorisasjon, portal og feilrettinger.

 • 19.9

  Utbedret feilmelding hvis TokenValue mangler, endring i visning av rettighetsholders fødselsnummer, feilrettinger.

 • 19.8

  Samtykkeforespørsel via REST, oppgradering av eksterne REST API biblioteker, filstørrelse på streaming økt til 500 MB og feilrettinger.

 • 19.7

  Endringer i autorisasjon, ny operasjon i SOAP API, forbedringer i innlesing av data fra Enhetsregisteret, feilrettinger.

 • 19.6

  Innføring av Hovedadministrator-rolle, oppgradert BankID, meny på mobil rettet og mindre endringer

 • 19.5

  Opprettelse av lokal rolle forenklet, mindre endringer, feilrettinger.

 • 19.4

  Denne releasen inneholder tekniske feilrettinger og forbedringer som ikke vil påvirke løsningen funksjonelt. Forhold som kan påvirke brukere vises under.

 • 19.3

  Favorittliste over aktører, hendelse-feed for status på meldinger, mindre endringer, feilrettinger i skattemeldingen og andre feilrettinger

 • 19.2

  Endringer i webSA, utvidet samtykketoken, mindre forbedringer og feilrettinger

 • 19.1

  Samtykke utvidelse NADOBE, filtrere bort slettede virksomheter, mindre endringer og feilrettinger