NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

FAQ - Tjenesteeier API

Her noteres svar på ofte spurte spørsmål om Tjenesteeiers API.

Tjenesteeiers REST-API

Her finner du svar på spørsmål som særlig gjelder REST-API

Spørsmål: Hvorfor får jeg “401 Enterprise certificate authentication failed, verify that the supplied certificate is valid” når jeg mener virsksomhetssertifikatet vi bruker er riktig?

Forklaring: Feilmelding kan oppstå når man har glemt å sette ?ForceEIAuthentication parameteret på REST request for å trigge autentisering med virksomhetssertifikat, se dokumentasjon av REST(https://altinn.github.io/docs/api/tjenesteeiere/rest/

Tjenesteeiers SAOP-API

Her finner du svar på spørsmål som særlig gjelder SOAP-API