Installasjon

Beskrivelse av hvordan man lager installasjonspakker og får dem installert i test og produksjon.

Installasjon av mappere

For å lage et installasjonsprosjekt til mapperen lager vi et Visual Studio Installer prosjekt av typen Web Setup. Vi kaller det SetupInternal.

Installasjonsprosjekt i Visual Studio

Installasjonsprosjekt i Visual Studio

SetupInternal prosjektet:

Setupinternal i Visual Studio

Setupinternal i Visual Studio

Custom actions i Visual Studio

Custom actions i Visual Studio

Filesystem settes opp slik at:

Temp katalogen legges CustomActions.dll og env_variables.csv

Temp-katalogen

Temp-katalogen

I web Application Folder legges Mapper.svc og web.config,

Web application-katalogen

Web application-katalogen

I tillegg er det viktig at VirtualDirectory er satt rett i properties:

Virtual directory-setting

Virtual directory-setting

I bin legger Altinn.Mapper.Common.dll og Primary output from Services.

Bin-katalogen

Bin-katalogen

I customActions editor må CustomActionData settes til:

/Targets=[TARGETDIR]\web.config /Environment=[ENVIRONMENT] /VariablesCSV=[TEMP]\env_variables.csv:
Custom actions

Custom actions

User interface editor

User interface editor

User interface editor