NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Installasjon

Beskrivelse av hvordan man lager installasjonspakker og får dem installert i test og produksjon.

Installasjon av mappere

For å lage et installasjonsprosjekt til mapperen lager vi et Visual Studio Installer prosjekt av typen Web Setup. Vi kaller det SetupInternal.

Installasjonsprosjekt i Visual Studio

Installasjonsprosjekt i Visual Studio

SetupInternal prosjektet:

Setupinternal i Visual Studio

Setupinternal i Visual Studio

Custom actions i Visual Studio

Custom actions i Visual Studio

Filesystem settes opp slik at:

Temp katalogen legges CustomActions.dll og env_variables.csv

Temp-katalogen

Temp-katalogen

I web Application Folder legges Mapper.svc og web.config,

Web application-katalogen

Web application-katalogen

I tillegg er det viktig at VirtualDirectory er satt rett i properties:

Virtual directory-setting

Virtual directory-setting

I bin legger Altinn.Mapper.Common.dll og Primary output from Services.

Bin-katalogen

Bin-katalogen

I customActions editor må CustomActionData settes til:

/Targets=[TARGETDIR]\web.config /Environment=[ENVIRONMENT] /VariablesCSV=[TEMP]\env_variables.csv:
Custom actions

Custom actions

User interface editor

User interface editor

User interface editor