Desember

Mindre feilretting samt noe ny funksjonalitet for systemadministrator.

Produksjonssatt 18. desember 2019

Retting av feil i «Glemt passord»

Rettet feil der brukere med brukernavn som inneholdt bokstavene «æ», «ø» eller «å» fikk feilmeldingen «Nullstill passord feilet: Ukjent brukernavn» når de brukte «Glemt passord»- funksjonen (UTF-8).

Korrigert navnesjekk knyttet til opprettelse av nytt domene og Domenemal

Endret kode ved henting av Domenemal i forbindelse med at et nytt domene opprettes slik at navnesjekken ikke lenger er case sensitive/versalsensitiv.

Rettet skrivefeil

Rettet skrivefeil i knappen «Opprett ny katalog» i dialogvinduet «Opprett ny katalog». Dialogvinduet er kun tilgjengelig for Systemadministrator.

Eksport/import av kataloger

Det er lagt til funksjonalitet for å eksportere en eller flere kataloger med underliggende domene(r) og modeller til en zip-fil. Filen kan importeres tilbake til Domeneklienten i samme miljø eller annet et miljø. Den vil da overskrive gjeldende kataloger i Domeneklienten med de som finnes i filen. Vær oppmerksom på at versjonsinformasjon ikke blir eksportert/importert. Funksjonaliteten er kun tilgjengelig for Systemadministrator.

Endre status fra «Historisk» til «Publisert»

Det er lagt til funksjonalitet for å endre status fra «Historisk» til «Publisert». Funksjonaliteten er kun tilgjengelig for Systemadministrator.

Slette katalog

Det er lagt til funksjonalitet for å kunne slette en katalog. Funksjonaliteten er kun tilgjengelig for Systemadministrator.

Slette domene

Det er lagt til funksjonalitet for å kunne slette et domene. Funksjonaliteten er kun tilgjengelig for Systemadministrator.

Slette modell

Det er lagt til funksjonalitet for å kunne slette en modell. Funksjonaliteten er kun tilgjengelig for Systemadministrator.

Slette modellversjon

Det er lagt til funksjonalitet for å kunne slette en modellversjon. Funksjonaliteten er kun tilgjengelig for Systemadministrator.