Spørsmål og svar om data.altinn.no

Spørsmål og svar

 1. Trenger du å dele data med spesifikke private eller offentlige virksomheter?
  • data.altinn.no autoriserer selv tilgang før data returneres.
 2. Har du data om privatpersoner som krever samtykke?
  • data.altinn.no oppretter automatisk samtykkeforespørsler til personens meldingsinnboks.
 3. Er du ikke tjenesteeier i Altinn?
  • Det går helt fint, men da kan du ikke administrere brukergruppene dine like enkelt på egen hånd.
 4. Er APIet ditt asynkront og/eller veldig treigt?
  • data.altinn.no støtter oppkøing og at enkelte beviskilder trenger noe tid på å svare. I fremtiden vil det også bli mulig for klienter å angi callback-url så man slipper å spørre om dataene er klare. Da vil man få et varsel når de er klare for henting.
 5. Har du data som ikke virker å være interessante for andre enn deg selv?
  • Alle former for offentlige data om personer og virksomheter kan ha en verdi når de sammenstilles med data fra andre kilder. Ofte er det ikke de som sitter på dataene som ser de mest innovative casene.
 6. Lagres data i data.altinn.no?
  • Den eneste lagringen av data i data.altinn.no er ved bruk av PEPPOL-kanalen der det er uunngåelig at noe mellomlagres inntil alle datakilder har levert det som trengs. Etter levering slettes dataene.
 7. Kjører data.altinn.no på en skyløsning?
  • data.altinn.no er en skyløsning bygget på Microsoft Azure-plattformen, i likhet med Altinn Studio og Altinn tjenester 3.0.
 8. Videre plan, drift og forvaltning?
  • Altinn står for drift og vedlikehold, samt videreutvikling av tjenesten. Det vil bli sett på nye brukergrupper som kan ta i bruk løsningen, og knytte flere informasjonskilder til tjenesten.
 9. Hvor finner man informasjon om APIene?
 10. Hvor finner jeg mer informasjon om de opplysningene som hentes inn via eBevis?