Produktstrategi FASES UT

Dagens strategi for Altinn ble revidert i 2019, før Altinn, Felles Datakatalog og DIFI ble slått sammen til en organisatorisk enhet.

Fra 2022 har man organisert alle fellesløsningene som Digitaliseringsdirektoratet har ansvar for i ulike produktgrupper. Disse vil nå utforme sine felles produktgruppestrategier i dialog med Styringsråd for Digdirs fellesløsninger.


Altinn strategi er delt opp i en hovedstrategi for hele Altinn som er beskrevet iAltinnstrategien

Altinn deles deretter opp i 5 hoved-produkter som tilbys gjennom vår plattform.

  • Tjenester
  • Autorisasjon
  • Digital post
  • Formidlingstjenesten
  • data.altinn.no

Her finner du produktstrategien for alle produktene i Altinn.