Produktstrategi

Vår strategi er delt opp i en hovedstrategi for hele Altinn som er beskrevet iAltinnstrategien

Altinn deles deretter opp i 5 hoved-produkter som tilbys gjennom vår plattform.

  • Tjenester
  • Autorisasjon
  • Digital post
  • Formidlingstjenesten
  • data.altinn.no

Her finner du produktstrategien for alle produktene i Altinn.