NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Domeneklient fra A til Å

Hvordan modellere en tjeneste i Domeneklienten fra A til Å basert på tjenesten RF-1241.

På denne siden:

 

Utgangspunkt for A-Å løp RF-1241

Det benyttes RF-1241 - Oppgave over betaling for pass og stell av barn, skjema i Skattedirektoratet, som utgangspunkt for gjennomgangen nedenfor.

Skjema RF-1241 i Altinn

Figur 1

 

Skjema RF-1241 papirutgave

Figur 2

 

Starte Domeneklienten

Logg inn i Domeneklient.

Figur 4

 

Åpningsbilde i Domeneklienten

For nærmere beskrivelse av åpningsbilde, se «Hjelp» i menylinjen.

Figur 5

 

Lag ny tjenestemodell

Høyreklikk på ønsket domene under valgt katalog (Kurs) og velg «Opprett ny tjenestemodell». I dette tilfellet ønsker vi å lage en tjenestemodell i «Kursdomene».

Figur 6

Gi tjenestemodellen navn og klikk på «Opprett ny modell».

Figur 7

► Tjenestemodellen opprettes og legger seg under valgt «Domene»:

Figur 8

► Nyopprettet tjenestemodell vises med navn, versjon og domene i Arbeidspanelet:

Figur 9

 

Lag grunnstruktur for skjema

Ny tjenestemodell

Ved opprettelse av en tjenestemodell blir det automatisk opprettet en datamodell og en meldingsmodell under tjenestemodellen:

Figur 10

 

Opprett meldingsdeler (blir automatisk plassert i datamodell)

Høyreklikk på Testmodell_RF-141_M og velg «Ny meldingsdel».

Figur 11

Legg inn Navn: «Innrapportør» i navnefeltet og velg «Opprett».

Figur 12

► Ny meldingsdel vises under datamodell:

Figur 13

Vi ser at meldingsdelen er knyttet til korrekt meldingsmodell i egenskapsvinduet:

Figur 14

Vi må gjøre tilsvarende for meldingsdelen InnrapporterteData.

 1. Høyreklikk på Testmodell_RF-1241_M og velg «Ny meldingsdel»
 2. Legg inn Navn: InnrapporterteData i navnefeltet og velg “Opprett”.

► Ny meldingsdel vises under datamodell. Nytt navn er lagt til:

Figur 15

I Egenskapspanelet for meldingsmodellen ser vi at det er knyttet til to meldingsdeler:

Figur 16

Det kan om ønskelig legges til flere meldingsdeler (for eksempel hvis det er et stort skjema).

Lag skjemainnhold

Datamodellen skal beskrive innholdet i skjemaet. Datamodellen består av modellelementer som tilsvarer metadata i skjemaet. Modellelementene kan opprettes fra bunnen av eller de kan være basert på gjenbrukbare strukturer.

Lag dataobjekttype – GenerellInformasjon

Høyreklikk på Testmodell_RF-1241_D og velg «Nytt Barn» → Dataobjekttype.

Figur 17

Navngi dataobjekt GenerellInformasjon i egenskapsvinduet.

Figur 18

► Ny dataobjekttype vises under datamodell:

Figur 19

 

Lag dataegenskap – inntektsår

Høyreklikk på GenerellInformasjon og velg «Nytt Barn» → Dataegenskap.

Figur 20

 1. Navngi dataegenskap inntektsår i egenskapsvinduet.
 2. Sett multiplisitet lik 1..1 (obligatorisk å fylle ut feltet).
 3. Velg «Type» ved å klikke knappen med tre prikker til høyre, og velg dataenkeltype «År» i dialogvinduet som åpnes. Dataegenskapstypene blir hentet fra en felles datamodell, derfor blir den hetende «Delt.FellesDatamodell.År». Det samme gjelder for de andre dataegenskapstypene.

► Opprettet dataegenskap vises i egenskapsvinduet:

Figur 21

 

Lag Datakodeliste - Oppgavetype

 1. Se om det finnes en gjenbrukbar struktur (kodeliste).
 2. Endre til Søk-fane i vinduet til venstre.
 3. Bruk søkefeltet – skriv inn Oppgavetype og klikk på «Søk».

► Søkets resultat vises. Vi skal ha en kodeliste.

Figur 22

 1. Dra kodelisten Oppgavetype under Strukturnivå og slipp på datamodell Testmodell_RF-1241_D.
 2. Åpne den nye Datakodelisten Oppgavetype.
 3. Marker de uønskede datakodeelementene (alle unntatt endringsoppgave og ordinæroppgave). Hold nede CTRL-tasten for å merke flere.
 4. Trykk på knappen «Delete» på tastaturet eller høyreklikk og velg «Slett».

Figur 23

► To datakodeelementer vises: endringsoppgave og ordinæroppgave.

Figur 24

Velg «Representasjon» ved å klikke knappen med tre prikker til høyre, og velg primitivtypen «string» i dialogvinduet som åpnes.

► Datakodeliste med representasjon «string» vises i egenskapsvinduet.

Figur 25

 

Koble Datakodeliste Oppgavetype til dataobjektet GenerellInformasjon

Dra Datakodelisten Oppgavetype og slipp på dataobjektet GenerellInformasjon som vi opprettet tidligere.

► Det opprettes en ny dataegenskap. Sett multiplisiteten til 1..1 i Egenskapspanelet.

Figur 26

 

Lag dataobjekttype – Oppgavegiver

Dra inn Objekttypen Enhet fra strukturnivået til datamodellen.

Figur 27

Endre navn fra «Enhet» til «Oppgavegiver» og modellen skal nå se slik ut (typene vi har laget er markert i rød, da de ikke er transitivt (via meldingsdel og ev. flere elementer) knyttet til meldingsmodellen):

Figur 28

 

Gjenbruk fra andre datamodeller

Gjenbruk fra andre datamodeller gjøres med «Dra-og-slipp». Da beholdes alle koblingene til dataenkelttyper og relasjoner til andre nivåene. Man har likevel bare en kopi av den opprinnelige slik at man kan endre den uten at originalen endres.

Dersom dataobjekttypen inneholder relasjonsegenskaper til andre dataobjekttyper, vil også disse følge med så fremt de ikke ligger i FellesDatamodell.

Lag dataobjekttype – Betaler

Se Lag dataobjekttype - Generellinformasjon

Lag dataegenskaper for dataobjekttype – Betaler

Se Lag dataegenskap - inntektsår

Fra en felles datamodell, i dette tilfellet FellesDatamodell som ligger rett under Implementasjonsnivået, kan man dra inn de ønskede dataenkelttyper. Det opprettes automatisk en dataegenskap med tilhørende dataenkelttype og multiplisitet 0..1.

Figur 29

Dette gjøres enklest fra Søkvinduet. Fjern tidligere søk for å få opp hele domenet. Lukk begreps- og strukturnivå for å få en bedre oversikt.

Opprett følgende dataegenskaper, ved dra-og-slipp fra Søkvinduet, til dataobjekttypen Betaler:

Figur 30

 

Lag dataobjekttype – Betalingsoversikt

Se om det finnes en gjenbrukbar struktur (objekttyper på strukturnivå).

Søk opp objekttype Betalingsoversikt i Søkvinduet.

Figur 31

Dra objekttypen Betalingsoversikt fra strukturnivå og slipp på datamodell Testmodell_RF-1241_D.

Figur 32

Slett dataegenskap betaling.

Endre navn på de andre dataegenskapene:

 • betalere endres til totaltAntallBetalere
 • total skal være totaltPåløptBeløp.

  Figur 33

 

Lag relasjonsegenskap – Betaler

Dra dataobjektet Betaler (fra datamodellen) og slipp det på dataobjektet Betalingsoversikt. Det opprettes automatisk en relasjonsegenskap.

Figur 34

Endre multiplisitet til: 0..* (* = -1)

Figur 35

 

Koble datamodell til meldingsmodell

Meldingsdel Innrapportør

Koble dataobjekttypen GenerellInformasjon til meldingsdelen Innrapportør med «Dra-og-slipp». Gjør det samme med Oppgavegiver. Sett multiplisitet til 1..1.

► Meldingsdel Innrapportør med relasjonsegenskaper generellInformasjon og oppgavegiver.

Figur 36

 

Meldingsdel InnrapporterteData

Koble dataobjektet Betalingsoversikt til meldingsdelen InnrapporterteData med «Dra-og-slipp».

► Meldingsdel InnrapporterteData med relasjonsegenskap betalingsoversikt.

Figur 37

Nå er datamodellen koblet til meldingsmodellen, og det er klart for å generere XSD.

Valider tjenestemodell

Høyreklikk på tjenestemodell og velg «Valider» i menyen.

Figur 38

Det kommer opp et visningsbilde som bekrefter om tjenestemodellen er gyldig. Det vil si at alle elementer som ligger under denne modellen validerer.

Figur 38

Dersom det er feil i en av modellene, vil det komme en beskjed om dette. Ved å dobbeltklikke på elementet i feilmeldingen flyttes visningen til der hvor feilen ligger. Rett opp og valider på nytt.

Visualiser i nettleser

For å få en bedre oversikt over tjenesten du modellerer, kan du velge å visualisere tjenesten i en nettleser. Dette gjøres ved å høyreklikke meldingsmodellen og velge «Visualiser i nettleser»:

Figur 39

Valgt modell åpnes i en nettleser:

Figur 40

Det er også mulig å få denne visualisering som en bildefil, da velger du «Visualiser som bildefil».

Generer XSD

Høyreklikk Meldingsmodell og velg «Generer XSD»:

Figur 41

Vinduet «Hovedoppsett av generering» åpnes:

Figur 42

Man trenger ikke gjøre noe annet her enn å trykke neste. Innstillingene for XSD-parametre er tilpasset tjenesteutvikling i Altinn. Dersom det er andre behov, er det mulig å justere XSD-parametre ved å huke av for dette.

Det genereres automatisk inneværende år som Tjenesteversjon. Dette kan endres hvis det ønskes et annet årstall, for eksempel ved årsrevisjon av et gammelt skjema.

Neste vil ta deg til «Lagring og publisering».

Figur 43

I dette vinduet kan det velges hvilken status XSD-en skal ha når den publiseres på SERES Produktforvaltning og det kan oppgis en eller flere e-postadresser som XSD-en automatisk blir sendt til etter at den er generert. Hvis man bruker en lokal installasjon av Domeneklienten kan en i tillegg velge at den genererte xsd-en også skal lagres lokalt på egen PC.

Klikk på «Fullfør» for å generere XSD-en.

Melding fra systemet om at XSD er vellykket opplastet til SERES Produktforvaltning:

Figur 44

XSD-en bør nå hentes opp i Altova XMLSpy for å kontrollere at den er gyldig i henhold til XML-syntaks. XMLSpy finnes på SERES Desktop (VMware).

Figur 45

 

Godkjenning av modeller

Når modeller i SERES endres må de godkjennes for at de skal bli publiserte versjoner. Mens modellen er under arbeid er den tilgjengelig for andre i din virksomhet. Det betyr for eksempel at ved sykdom kan en kollega ta over arbeidet. Først etter godkjenning vil modellen være tilgjengelig som en godkjent publisert versjon og den vil ikke lenger være mulig å endre.

Tjenestemodell under arbeid

Når bruker oppretter en ny tjenestemodell får den status som arbeidsversjon. Så lenge tjenestemodellen er under arbeid vil den ikke være synlig for øvrige brukere av SERES.

Før tjenestemodellen kan sendes til godkjenning bør den valideres og det bør sjekkes at XSD-en har riktig innhold. Etter at dette er gjort kan tjenestemodell sendes til godkjenning. Dette gjøres på følgende måte i Domeneklienten:

Høyreklikk på tjenestemodellen i Domenepanelet til venstre og velg «Godkjenn».

Figur 46

Ved Godkjenn får man dette varselet:

Figur 47

 

Publisert versjon

Etter at arbeidsversjonen er godkjent, blir den tilgjengelig som en publisert versjon.

Figur 48