Request-eksempler

Eksempler på hvordan man henter data om en gitt virksomhet

Under arbeid!

Generelt

Tilda er tilgjengelig i to miljøer - test.data.altinn.no og data.altinn.no - man må be om apinøkkel for produktet “Tilsynsdata” begge steder.

For å kunne bruke data.altinn.no med maskinporten må man få tildelt scope (VER2 for test) - altinn:dataaltinnno/tilda Dette vil bli tildelt alle konsumenter, som selv må inn og provisjonere klienter med tilgang til scopet.

Se her for mer informasjon om maskinporten

For mer informasjon om api-ene i data.altinn.no, se her.

Alle kall til data.altinn.no må ha følgende headere:

Authorization med bearertoken fra maskinporten

Ocp-apim-subscription-key med apinøkkel fra valgt miljø

Tilsynsrapporter

Request

{
 "requestor": "991825827", //Tilsynsmyndigheten som ønsker data, må være lik autentisert orgnr
 "subject": "998997801", //Virksomheten man ønsker å hente data om, tilsynsobjektet 
 "evidenceRequests": [
  {
   "evidenceCodeName": "TildaTilsynsrapportv1", //Navn på datasett
   "parameters":
  [
    {
      "evidenceParamName": "tilsynskilder", 
      "value": "974761211" //organisasjonsnumre til aktuelle tilsyn, kommaseparert, valgfri
    },
    {
      "evidenceParamName": "startdato", 
      "value": "2021-01-20T00:00:00.0000000Z" //bare be om rapporter fra denne dato og fremover, valgfri
    },
    {
      "evidenceParamName": "sluttdato", 
      "value": "2021-01-20T00:00:00.0000000Z" //bare be om rapporter før denne datoen, valgfri
    }      
  ]
  }
 ],
 "externalReference": "tilsynsrapport_test", //ekstern systemreferanse
 "validTo": "2022-01-19T00:00:00.0000000Z" //Levetid på spørringsid, maks 1 år
}

Respons

{
  "evidenceStatus": {
    "evidenceCodeName": "TildaTilsynsrapportv1",
    "status": {
      "code": 1,
      "description": "The information is available for harvest"
    },
    "validFrom": "2021-01-20T14:04:37.4988224+00:00",
    "validTo": "2021-04-19T00:00:00Z",
    "didSupplyLegalBasis": false
  },
  "evidenceValues": [
    {
      "evidenceValueName": "tilsynsrapporter",
      "source": "974761211",
      "timestamp": "2021-01-20T14:05:00.010979Z",
      "value": "{\r\n \"status\": \"ok\",\r\n \"statustekst\": \"\",\r\n \"tilsynsmyndighet\": \"974761211\",\r\n \"tilsynsrapporter\": [\r\n  {\r\n   \"tilsynsobjekt\": \"974720760\",\r\n   \"tilsynsmyndighet\": \"974761211\",\r\n   \"paaVegneAv\": \"223344556\",\r\n   \"tilsynsadresser\": [\r\n    {\r\n     \"lokalitetsreferanse\": null,\r\n     \"bygningsnummer\": \"x\",\r\n     \"bruksenhetsnummer\": \"Enhetsnummer\",\r\n     \"adressenavn\": \"Objektadresseveien 2\",\r\n     \"adressenummer\": \"2\",\r\n     \"postnummer\": \"Postnummer\",\r\n     \"poststedsnavn\": \"Poststedsnavn\",\r\n     \"kommunenummer\": \"0301\",\r\n     \"bydel\": \"Dal\",\r\n     \"fylkesnummer\": \"020\",\r\n     \"lengdegrad\": \"59.913868\",\r\n     \"breddegrad\": \"10.752245\",\r\n     \"stedstype\": \"Type lokasjon\",\r\n     \"stedbeskrivelse\": \"Enda ei rønne\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"tilsynsstatus\": \"lukket\",\r\n   \"internTilsynsId\": \"TilsynArbeidstilsynet97476121112\",\r\n   \"samordnedeTilsynsmyndigheter\": [\r\n    {\r\n     \"tilsynsmyndighet\": \"111111111\",\r\n     \"tema\": \"Hendelse\"\r\n    },\r\n    {\r\n     \"tilsynsmyndighet\": \"222222222\",\r\n     \"tema\": \"Utslipp til vann\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"tilsynsegenskaper\": {\r\n    \"kommunalt\": \"ja\",\r\n    \"storulykke\": \"nei\",\r\n    \"uanmeldt\": \"irrelevant\"\r\n   },\r\n   \"tilsynsaktiviteter\": [\r\n    {\r\n     \"dato\": \"2016-09-26T00:00:00\",\r\n     \"varighet\": 12,\r\n     \"form\": \"fysisk\",\r\n     \"type\": \"oppfoelging\",\r\n     \"funksjon\": \"aapentTilsyn\",\r\n     \"tema\": \"ProeveTaking\"\r\n    },\r\n    {\r\n     \"dato\": \"2011-09-26T00:00:00\",\r\n     \"varighet\": 112,\r\n     \"form\": \"virtuelt\",\r\n     \"type\": \"storulykketilsyn\",\r\n     \"funksjon\": \"inspeksjon\",\r\n     \"tema\": \"Hendelse\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"kontakt\": [\r\n    {\r\n     \"navn\": \"Navn Navnesen\",\r\n     \"rolle\": \"Rolleansvarlig for roller og ansvar\",\r\n     \"avdeling\": \"Avdelinga te Tor\",\r\n     \"telefonnummer\": \"47419641\",\r\n     \"epost\": \"epost@domain.com\",\r\n     \"adresse\": \"Adresse adresseveien 3\"\r\n    },\r\n    {\r\n     \"navn\": \"Jan Janssen\",\r\n     \"rolle\": \"Senior ansvarsansvarlig\",\r\n     \"avdeling\": \"Avdelinga te Knut\",\r\n     \"telefonnummer\": \"47419641\",\r\n     \"epost\": \"epost@domain2.com\",\r\n     \"adresse\": \"Adresseveien 3\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"tilsynsutvelgelse\": \"aarlig\",\r\n   \"bekymringsmeldinger\": [\r\n    {\r\n     \"tilsynsmyndighet\": \"2222222\",\r\n     \"tema\": \"Bekymringsmelding\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"notater\": \"Notatblokka sier ingenting\",\r\n   \"bruddOgReaksjoner\": [\r\n    {\r\n     \"lovparagraf\": \"Første mosebok\",\r\n     \"paalegg\": \"Fortapelse\",\r\n     \"reaksjonsdato\": \"2021-01-15T14:04:59.9090702+00:00\",\r\n     \"etatreaksjon\": \"Lyst i bann\",\r\n     \"reaksjonsgrad\": \"roed\"\r\n    },\r\n    {\r\n     \"lovparagraf\": \"Lankeklaskeloven p1\",\r\n     \"paalegg\": \"Smerte\",\r\n     \"reaksjonsdato\": \"2021-01-05T14:04:59.9090725+00:00\",\r\n     \"etatreaksjon\": \"Klask på lanken\",\r\n     \"reaksjonsgrad\": \"gul\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"tilsynsvurdering\": \"gul\"\r\n  },\r\n  {\r\n   \"tilsynsobjekt\": \"974720760\",\r\n   \"tilsynsmyndighet\": \"974761211\",\r\n   \"paaVegneAv\": \"223344556\",\r\n   \"tilsynsadresser\": [\r\n    {\r\n     \"lokalitetsreferanse\": null,\r\n     \"bygningsnummer\": \"x\",\r\n     \"bruksenhetsnummer\": \"Enhetsnummer\",\r\n     \"adressenavn\": \"Objektadresseveien 2\",\r\n     \"adressenummer\": \"2\",\r\n     \"postnummer\": \"Postnummer\",\r\n     \"poststedsnavn\": \"Poststedsnavn\",\r\n     \"kommunenummer\": \"0301\",\r\n     \"bydel\": \"Dal\",\r\n     \"fylkesnummer\": \"020\",\r\n     \"lengdegrad\": \"59.913868\",\r\n     \"breddegrad\": \"10.752245\",\r\n     \"stedstype\": \"Type lokasjon\",\r\n     \"stedbeskrivelse\": \"Enda ei rønne\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"tilsynsstatus\": \"lukket\",\r\n   \"internTilsynsId\": \"TilsynArbeidstilsynet97476121112\",\r\n   \"samordnedeTilsynsmyndigheter\": [\r\n    {\r\n     \"tilsynsmyndighet\": \"111111111\",\r\n     \"tema\": \"Hendelse\"\r\n    },\r\n    {\r\n     \"tilsynsmyndighet\": \"222222222\",\r\n     \"tema\": \"Utslipp til vann\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"tilsynsegenskaper\": {\r\n    \"kommunalt\": \"ja\",\r\n    \"storulykke\": \"nei\",\r\n    \"uanmeldt\": \"irrelevant\"\r\n   },\r\n   \"tilsynsaktiviteter\": [\r\n    {\r\n     \"dato\": \"2016-09-26T00:00:00\",\r\n     \"varighet\": 12,\r\n     \"form\": \"fysisk\",\r\n     \"type\": \"oppfoelging\",\r\n     \"funksjon\": \"aapentTilsyn\",\r\n     \"tema\": \"ProeveTaking\"\r\n    },\r\n    {\r\n     \"dato\": \"2011-09-26T00:00:00\",\r\n     \"varighet\": 112,\r\n     \"form\": \"virtuelt\",\r\n     \"type\": \"storulykketilsyn\",\r\n     \"funksjon\": \"inspeksjon\",\r\n     \"tema\": \"Hendelse\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"kontakt\": [\r\n    {\r\n     \"navn\": \"Navn Navnesen\",\r\n     \"rolle\": \"Rolleansvarlig for roller og ansvar\",\r\n     \"avdeling\": \"Avdelinga te Tor\",\r\n     \"telefonnummer\": \"47419641\",\r\n     \"epost\": \"epost@domain.com\",\r\n     \"adresse\": \"Adresse adresseveien 3\"\r\n    },\r\n    {\r\n     \"navn\": \"Jan Janssen\",\r\n     \"rolle\": \"Senior ansvarsansvarlig\",\r\n     \"avdeling\": \"Avdelinga te Knut\",\r\n     \"telefonnummer\": \"47419641\",\r\n     \"epost\": \"epost@domain2.com\",\r\n     \"adresse\": \"Adresseveien 3\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"tilsynsutvelgelse\": \"aarlig\",\r\n   \"bekymringsmeldinger\": [\r\n    {\r\n     \"tilsynsmyndighet\": \"2222222\",\r\n     \"tema\": \"Bekymringsmelding\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"notater\": \"Notatblokka sier ingenting\",\r\n   \"bruddOgReaksjoner\": [\r\n    {\r\n     \"lovparagraf\": \"Første mosebok\",\r\n     \"paalegg\": \"Fortapelse\",\r\n     \"reaksjonsdato\": \"2021-01-15T14:04:59.9091844+00:00\",\r\n     \"etatreaksjon\": \"Lyst i bann\",\r\n     \"reaksjonsgrad\": \"roed\"\r\n    },\r\n    {\r\n     \"lovparagraf\": \"Lankeklaskeloven p1\",\r\n     \"paalegg\": \"Smerte\",\r\n     \"reaksjonsdato\": \"2021-01-05T14:04:59.9091852+00:00\",\r\n     \"etatreaksjon\": \"Klask på lanken\",\r\n     \"reaksjonsgrad\": \"gul\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"tilsynsvurdering\": \"gul\"\r\n  }\r\n ]\r\n}",
      "valueType": "jsonSchema"
    }
  ]
}

Trendrapporter

{
 "requestor": "991825827", //Tilsynsmyndigheten som ønsker data, må være lik autentisert orgnr
 "subject": "998997801", //Virksomheten man ønsker å hente data om, tilsynsobjektet 
 "evidenceRequests": [
  {
   "evidenceCodeName": "TildaTrendrapportv1", //Navn på datasett
   "parameters":
  [
    {
      "evidenceParamName": "tilsynskilder", 
      "value": "974761211" //organisasjonsnumre til aktuelle tilsyn, kommaseparert, valgfri
    },
    {
      "evidenceParamName": "startdato", 
      "value": "2021-01-20T00:00:00.0000000Z" //bare be om rapporter fra denne dato og fremover, valgfri
    },
    {
      "evidenceParamName": "sluttdato", 
      "value": "2021-01-20T00:00:00.0000000Z" //bare be om rapporter før denne datoen, valgfri
    }      
  ]
  }
 ],
 "externalReference": "tilsynsrapport_test", //referanse for bruk i det eksterne systemet
  "validTo": "2022-01-19T00:00:00.0000000Z" //Levetid på spørringsid, maks 1 år
}
{
  "evidenceStatus": {
    "evidenceCodeName": "TildaTrendrapportv1",
    "status": {
      "code": 1,
      "description": "The information is available for harvest"
    },
    "validFrom": "2021-01-21T12:17:41.0052879+00:00",
    "validTo": "2021-04-19T00:00:00Z",
    "didSupplyLegalBasis": false
  },
  "evidenceValues": [
    {
      "evidenceValueName": "enhetsinformasjon",
      "source": "Enhetsregisteret",
      "timestamp": "2021-01-21T12:18:00.9006173Z",
      "value": "{\"navn\":\"KOMPLETT BANK ASA\",\"tilsynsobjekt\":\"998997801\",\"besoeksadresse\":{\"lokalitetsreferanse\":null,\"bygningsnummer\":null,\"bruksenhetsnummer\":null,\"adressenavn\":\"Vollsveien 2A\",\"adressenummer\":null,\"postnummer\":\"1366\",\"poststedsnavn\":\"LYSAKER\",\"kommunenummer\":\"3024\",\"bydel\":null,\"fylkesnummer\":\"3024\",\"lengdegrad\":null,\"breddegrad\":null,\"stedstype\":null,\"stedbeskrivelse\":null},\"naeringskode\":\"64.190\",\"organisasjonsform\":\"ASA\",\"aarligOmsetning\":\"\",\"driftsstatus\":\"ok\"}",
      "valueType": "jsonSchema"
    },
    {
      "evidenceValueName": "tilsynstrendrapporter",
      "source": "974761211",
      "timestamp": "2021-01-21T12:18:00.9186432Z",
      "value": "{\r\n \"status\": \"ok\",\r\n \"statustekst\": \"\",\r\n \"tilsynsmyndighet\": \"974761211\",\r\n \"trendrapporter\": [\r\n  {\r\n   \"tilsynsobjekt\": \"974720760\",\r\n   \"tilsynsmyndighet\": \"974761211\",\r\n   \"paaVegneAv\": \"223344556\",\r\n   \"tilsynsadresser\": [\r\n    {\r\n     \"lokalitetsreferanse\": null,\r\n     \"bygningsnummer\": \"x\",\r\n     \"bruksenhetsnummer\": \"Enhetsnummer\",\r\n     \"adressenavn\": \"Objektadresseveien 2\",\r\n     \"adressenummer\": \"2\",\r\n     \"postnummer\": \"Postnummer\",\r\n     \"poststedsnavn\": \"Poststedsnavn\",\r\n     \"kommunenummer\": \"0301\",\r\n     \"bydel\": \"Dal\",\r\n     \"fylkesnummer\": \"020\",\r\n     \"lengdegrad\": \"59.913868\",\r\n     \"breddegrad\": \"10.752245\",\r\n     \"stedstype\": \"Type lokasjon\",\r\n     \"stedbeskrivelse\": \"Enda ei rønne\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"aarligeTotaler\": [\r\n    {\r\n     \"aar\": 2021,\r\n     \"maanederMedData\": 11,\r\n     \"antallTilsyn\": 2,\r\n     \"tilsynMedBrudd\": 2,\r\n     \"straffeBrudd\": 1,\r\n     \"alvorBrudd\": 1,\r\n     \"antallReaksjoner\": 2\r\n    },\r\n    {\r\n     \"aar\": 2020,\r\n     \"maanederMedData\": 12,\r\n     \"antallTilsyn\": 3,\r\n     \"tilsynMedBrudd\": 2,\r\n     \"straffeBrudd\": 1,\r\n     \"alvorBrudd\": 0,\r\n     \"antallReaksjoner\": 1\r\n    },\r\n    {\r\n     \"aar\": 2019,\r\n     \"maanederMedData\": 12,\r\n     \"antallTilsyn\": 1,\r\n     \"tilsynMedBrudd\": 1,\r\n     \"straffeBrudd\": 1,\r\n     \"alvorBrudd\": 1,\r\n     \"antallReaksjoner\": 1\r\n    },\r\n    {\r\n     \"aar\": 2018,\r\n     \"maanederMedData\": 12,\r\n     \"antallTilsyn\": 12,\r\n     \"tilsynMedBrudd\": 12,\r\n     \"straffeBrudd\": 11,\r\n     \"alvorBrudd\": 6,\r\n     \"antallReaksjoner\": 12\r\n    },\r\n    {\r\n     \"aar\": 2017,\r\n     \"maanederMedData\": 12,\r\n     \"antallTilsyn\": 21,\r\n     \"tilsynMedBrudd\": 1,\r\n     \"straffeBrudd\": 0,\r\n     \"alvorBrudd\": 0,\r\n     \"antallReaksjoner\": 1\r\n    }\r\n   ]\r\n  },\r\n  {\r\n   \"tilsynsobjekt\": \"974720760\",\r\n   \"tilsynsmyndighet\": \"974761211\",\r\n   \"paaVegneAv\": \"223344556\",\r\n   \"tilsynsadresser\": [\r\n    {\r\n     \"lokalitetsreferanse\": null,\r\n     \"bygningsnummer\": \"x\",\r\n     \"bruksenhetsnummer\": \"Enhetsnummer\",\r\n     \"adressenavn\": \"Objektadresseveien 2\",\r\n     \"adressenummer\": \"2\",\r\n     \"postnummer\": \"Postnummer\",\r\n     \"poststedsnavn\": \"Poststedsnavn\",\r\n     \"kommunenummer\": \"0301\",\r\n     \"bydel\": \"Dal\",\r\n     \"fylkesnummer\": \"020\",\r\n     \"lengdegrad\": \"59.913868\",\r\n     \"breddegrad\": \"10.752245\",\r\n     \"stedstype\": \"Type lokasjon\",\r\n     \"stedbeskrivelse\": \"Enda ei rønne\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"aarligeTotaler\": [\r\n    {\r\n     \"aar\": 2021,\r\n     \"maanederMedData\": 11,\r\n     \"antallTilsyn\": 2,\r\n     \"tilsynMedBrudd\": 2,\r\n     \"straffeBrudd\": 1,\r\n     \"alvorBrudd\": 1,\r\n     \"antallReaksjoner\": 2\r\n    },\r\n    {\r\n     \"aar\": 2020,\r\n     \"maanederMedData\": 12,\r\n     \"antallTilsyn\": 3,\r\n     \"tilsynMedBrudd\": 2,\r\n     \"straffeBrudd\": 1,\r\n     \"alvorBrudd\": 0,\r\n     \"antallReaksjoner\": 1\r\n    },\r\n    {\r\n     \"aar\": 2019,\r\n     \"maanederMedData\": 12,\r\n     \"antallTilsyn\": 1,\r\n     \"tilsynMedBrudd\": 1,\r\n     \"straffeBrudd\": 1,\r\n     \"alvorBrudd\": 1,\r\n     \"antallReaksjoner\": 1\r\n    },\r\n    {\r\n     \"aar\": 2018,\r\n     \"maanederMedData\": 12,\r\n     \"antallTilsyn\": 12,\r\n     \"tilsynMedBrudd\": 12,\r\n     \"straffeBrudd\": 11,\r\n     \"alvorBrudd\": 6,\r\n     \"antallReaksjoner\": 12\r\n    },\r\n    {\r\n     \"aar\": 2017,\r\n     \"maanederMedData\": 12,\r\n     \"antallTilsyn\": 21,\r\n     \"tilsynMedBrudd\": 1,\r\n     \"straffeBrudd\": 0,\r\n     \"alvorBrudd\": 0,\r\n     \"antallReaksjoner\": 1\r\n    }\r\n   ]\r\n  }\r\n ]\r\n}",
      "valueType": "jsonSchema"
    }
  ]
}

Koordineringsrapporter

{
 "requestor": "991825827", //Tilsynsmyndigheten som ønsker data, må være lik autentisert orgnr
 "subject": "998997801", //Virksomheten man ønsker å hente data om, tilsynsobjektet 
 "evidenceRequests": [
  {
   "evidenceCodeName": "TildaTilsynskoordineringv1", //Navn på datasett
   "parameters":
  [
    {
      "evidenceParamName": "tilsynskilder", 
      "value": "974761211" //organisasjonsnumre til aktuelle tilsyn, kommaseparert, valgfri
    },
    {
      "evidenceParamName": "startdato", 
      "value": "2021-01-20T00:00:00.0000000Z" //bare be om rapporter fra denne dato og fremover, valgfri
    },
    {
      "evidenceParamName": "sluttdato", 
      "value": "2021-01-20T00:00:00.0000000Z" //bare be om rapporter før denne datoen, valgfri
    }      
  ]
  }
 ],
 "externalReference": "tilsynsrapport_test", //referanse for bruk i det eksterne systemet
  "validTo": "2022-01-19T00:00:00.0000000Z" //Levetid på spørringsid, maks 1 år
}
{
  "evidenceStatus": {
    "evidenceCodeName": "TildaTilsynskoordineringv1",
    "status": {
      "code": 1,
      "description": "The information is available for harvest"
    },
    "validFrom": "2021-01-21T12:19:17.4314978+00:00",
    "validTo": "2021-04-19T00:00:00Z",
    "didSupplyLegalBasis": false
  },
  "evidenceValues": [
    {
      "evidenceValueName": "enhetsinformasjon",
      "source": "Enhetsregisteret",
      "timestamp": "2021-01-21T12:19:29.3656667Z",
      "value": "{\r\n \"navn\": \"KOMPLETT BANK ASA\",\r\n \"tilsynsobjekt\": \"998997801\",\r\n \"besoeksadresse\": {\r\n  \"lokalitetsreferanse\": null,\r\n  \"bygningsnummer\": null,\r\n  \"bruksenhetsnummer\": null,\r\n  \"adressenavn\": \"Vollsveien 2A\",\r\n  \"adressenummer\": null,\r\n  \"postnummer\": \"1366\",\r\n  \"poststedsnavn\": \"LYSAKER\",\r\n  \"kommunenummer\": \"3024\",\r\n  \"bydel\": null,\r\n  \"fylkesnummer\": \"3024\",\r\n  \"lengdegrad\": null,\r\n  \"breddegrad\": null,\r\n  \"stedstype\": null,\r\n  \"stedbeskrivelse\": null\r\n },\r\n \"naeringskode\": \"64.190\",\r\n \"organisasjonsform\": \"ASA\",\r\n \"aarligOmsetning\": \"\",\r\n \"driftsstatus\": \"ok\"\r\n}",
      "valueType": "jsonSchema"
    },
    {
      "evidenceValueName": "tilsynskoordineringer",
      "source": "974761211",
      "timestamp": "2021-01-21T12:19:29.3841284Z",
      "value": "{\r\n \"status\": \"ok\",\r\n \"statustekst\": \"\",\r\n \"tilsynsmyndighet\": \"974761211\",\r\n \"tilsynskoordineringer\": [\r\n  {\r\n   \"tilsynsobjekt\": \"974720760\",\r\n   \"tilsynsmyndighet\": \"974761211\",\r\n   \"paaVegneAv\": \"223344556\",\r\n   \"tilsynsadresser\": [\r\n    {\r\n     \"lokalitetsreferanse\": null,\r\n     \"bygningsnummer\": \"x\",\r\n     \"bruksenhetsnummer\": \"Enhetsnummer\",\r\n     \"adressenavn\": \"Objektadresseveien 2\",\r\n     \"adressenummer\": \"2\",\r\n     \"postnummer\": \"Postnummer\",\r\n     \"poststedsnavn\": \"Poststedsnavn\",\r\n     \"kommunenummer\": \"0301\",\r\n     \"bydel\": \"Dal\",\r\n     \"fylkesnummer\": \"020\",\r\n     \"lengdegrad\": \"59.913868\",\r\n     \"breddegrad\": \"10.752245\",\r\n     \"stedstype\": \"Type lokasjon\",\r\n     \"stedbeskrivelse\": \"Enda ei rønne\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"kontakt\": [\r\n    {\r\n     \"navn\": \"Bob Gadget\",\r\n     \"rolle\": \"Inspektør\",\r\n     \"avdeling\": \"Teknologiavd.\",\r\n     \"telefonnummer\": \"44556677\",\r\n     \"epost\": \"bob@gadgettilsynet.no\",\r\n     \"adresse\": \"Innretningsveien 420\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"samordnedeTilsynsmyndigheter\": [\r\n    {\r\n     \"tilsynsmyndighet\": \"223344556\",\r\n     \"tema\": \"tema\"\r\n    },\r\n    {\r\n     \"tilsynsmyndighet\": \"223344556\",\r\n     \"tema\": \"tema\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"tilsynsegenskaper\": {\r\n    \"kommunalt\": \"ja\",\r\n    \"storulykke\": \"nei\",\r\n    \"uanmeldt\": \"irrelevant\"\r\n   },\r\n   \"tilsynsutvelgelse\": \"aarlig\",\r\n   \"sisteTilsynsdato\": \"2021-01-01T12:19:29.2930003+00:00\",\r\n   \"planlagteTilsyn\": [\r\n    {\r\n     \"dato\": \"2021-02-12T12:19:29.2930022+00:00\",\r\n     \"varighet\": 1,\r\n     \"form\": \"brev\",\r\n     \"type\": \"periodisk\",\r\n     \"funksjon\": 0,\r\n     \"tema\": \"Hendelse\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"tilsynskampanjer\": [\r\n    {\r\n     \"navn\": \"Laktosesjekk\",\r\n     \"beskrivelse\": \"Tilsyn av iskremselgere\",\r\n     \"startdato\": \"2021-02-10T12:19:29.2930091+00:00\",\r\n     \"sluttdato\": \"2021-02-11T12:19:29.2930093+00:00\"\r\n    }\r\n   ]\r\n  },\r\n  {\r\n   \"tilsynsobjekt\": \"974720760\",\r\n   \"tilsynsmyndighet\": \"974761211\",\r\n   \"paaVegneAv\": \"223344556\",\r\n   \"tilsynsadresser\": [\r\n    {\r\n     \"lokalitetsreferanse\": null,\r\n     \"bygningsnummer\": \"x\",\r\n     \"bruksenhetsnummer\": \"Enhetsnummer\",\r\n     \"adressenavn\": \"Objektadresseveien 2\",\r\n     \"adressenummer\": \"2\",\r\n     \"postnummer\": \"Postnummer\",\r\n     \"poststedsnavn\": \"Poststedsnavn\",\r\n     \"kommunenummer\": \"0301\",\r\n     \"bydel\": \"Dal\",\r\n     \"fylkesnummer\": \"020\",\r\n     \"lengdegrad\": \"59.913868\",\r\n     \"breddegrad\": \"10.752245\",\r\n     \"stedstype\": \"Type lokasjon\",\r\n     \"stedbeskrivelse\": \"Enda ei rønne\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"kontakt\": [\r\n    {\r\n     \"navn\": \"Bob Gadget\",\r\n     \"rolle\": \"Inspektør\",\r\n     \"avdeling\": \"Teknologiavd.\",\r\n     \"telefonnummer\": \"44556677\",\r\n     \"epost\": \"bob@gadgettilsynet.no\",\r\n     \"adresse\": \"Innretningsveien 420\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"samordnedeTilsynsmyndigheter\": [\r\n    {\r\n     \"tilsynsmyndighet\": \"223344556\",\r\n     \"tema\": \"tema\"\r\n    },\r\n    {\r\n     \"tilsynsmyndighet\": \"223344556\",\r\n     \"tema\": \"tema\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"tilsynsegenskaper\": {\r\n    \"kommunalt\": \"ja\",\r\n    \"storulykke\": \"nei\",\r\n    \"uanmeldt\": \"irrelevant\"\r\n   },\r\n   \"tilsynsutvelgelse\": \"aarlig\",\r\n   \"sisteTilsynsdato\": \"2021-01-01T12:19:29.2930412+00:00\",\r\n   \"planlagteTilsyn\": [\r\n    {\r\n     \"dato\": \"2021-02-12T12:19:29.2930414+00:00\",\r\n     \"varighet\": 1,\r\n     \"form\": \"brev\",\r\n     \"type\": \"periodisk\",\r\n     \"funksjon\": 0,\r\n     \"tema\": \"Hendelse\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"tilsynskampanjer\": [\r\n    {\r\n     \"navn\": \"Laktosesjekk\",\r\n     \"beskrivelse\": \"Tilsyn av iskremselgere\",\r\n     \"startdato\": \"2021-02-10T12:19:29.2930418+00:00\",\r\n     \"sluttdato\": \"2021-02-11T12:19:29.2930419+00:00\"\r\n    }\r\n   ]\r\n  }\r\n ]\r\n}",
      "valueType": "jsonSchema"
    }
  ]
}

NPDID

{
 "requestor": "991825827", //Tilsynsmyndigheten som ønsker data, må være lik autentisert orgnr
 "subject": "998997801", //Virksomheten man ønsker å hente data om, tilsynsobjektet 
 "evidenceRequests": [
  {
   "evidenceCodeName": "TildaNPDIDv1", //Navn på datasett
   "parameters":
  [
    {
      "evidenceParamName": "tilsynskilder", 
      "value": "974761211" //organisasjonsnumre til aktuelle tilsyn, kommaseparert, valgfri
    },
    {
      "evidenceParamName": "startdato", 
      "value": "2021-01-20T00:00:00.0000000Z" //bare be om rapporter fra denne dato og fremover, valgfri
    },
    {
      "evidenceParamName": "sluttdato", 
      "value": "2021-01-20T00:00:00.0000000Z" //bare be om rapporter før denne datoen, valgfri
    },
    {
      "evidenceParamName": "npdid", 
      "value": "23432" //Npdid-filter, valgfri
    }         
  ]
  }
 ],
 "externalReference": "tilsynsrapport_test", //referanse for bruk i det eksterne systemet
  "validTo": "2022-01-19T00:00:00.0000000Z" //Levetid på spørringsid, maks 1 år
}

Respons

{
  "evidenceStatus": {
    "evidenceCodeName": "TildaNPDIDv1",
    "status": {
      "code": 1,
      "description": "The information is available for harvest"
    },
    "validFrom": "2021-01-20T14:12:44.4971691+00:00",
    "validTo": "2021-04-19T00:00:00Z",
    "didSupplyLegalBasis": false
  },
  "evidenceValues": [
    {
      "evidenceValueName": "tilsynsrapporter",
      "source": "974761211",
      "timestamp": "2021-01-20T14:13:03.5325983Z",
      "value": "{\r\n \"status\": \"ok\",\r\n \"statustekst\": \"\",\r\n \"tilsynsmyndighet\": \"974761211\",\r\n \"tilsynsrapporter\": [\r\n  {\r\n   \"npdid\": \"2323\",\r\n   \"tilsynsobjekt\": \"974720760\",\r\n   \"tilsynsmyndighet\": \"974761211\",\r\n   \"paaVegneAv\": \"223344556\",\r\n   \"tilsynsadresser\": [\r\n    {\r\n     \"lokalitetsreferanse\": null,\r\n     \"bygningsnummer\": \"x\",\r\n     \"bruksenhetsnummer\": \"Enhetsnummer\",\r\n     \"adressenavn\": \"Objektadresseveien 2\",\r\n     \"adressenummer\": \"2\",\r\n     \"postnummer\": \"Postnummer\",\r\n     \"poststedsnavn\": \"Poststedsnavn\",\r\n     \"kommunenummer\": \"0301\",\r\n     \"bydel\": \"Dal\",\r\n     \"fylkesnummer\": \"020\",\r\n     \"lengdegrad\": \"59.913868\",\r\n     \"breddegrad\": \"10.752245\",\r\n     \"stedstype\": \"Type lokasjon\",\r\n     \"stedbeskrivelse\": \"Enda ei rønne\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"tilsynsstatus\": \"lukket\",\r\n   \"internTilsynsId\": \"TilsynArbeidstilsynet97476121112\",\r\n   \"samordnedeTilsynsmyndigheter\": [\r\n    {\r\n     \"tilsynsmyndighet\": \"111111111\",\r\n     \"tema\": \"Hendelse\"\r\n    },\r\n    {\r\n     \"tilsynsmyndighet\": \"222222222\",\r\n     \"tema\": \"Utslipp til vann\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"tilsynsegenskaper\": {\r\n    \"kommunalt\": \"ja\",\r\n    \"storulykke\": \"nei\",\r\n    \"uanmeldt\": \"irrelevant\"\r\n   },\r\n   \"tilsynsaktiviteter\": [\r\n    {\r\n     \"dato\": \"2016-09-26T00:00:00\",\r\n     \"varighet\": 12,\r\n     \"form\": \"fysisk\",\r\n     \"type\": \"oppfoelging\",\r\n     \"funksjon\": \"aapentTilsyn\",\r\n     \"tema\": \"ProeveTaking\"\r\n    },\r\n    {\r\n     \"dato\": \"2011-09-26T00:00:00\",\r\n     \"varighet\": 112,\r\n     \"form\": \"virtuelt\",\r\n     \"type\": \"storulykketilsyn\",\r\n     \"funksjon\": \"inspeksjon\",\r\n     \"tema\": \"Hendelse\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"kontakt\": [\r\n    {\r\n     \"navn\": \"Navn Navnesen\",\r\n     \"rolle\": \"Rolleansvarlig for roller og ansvar\",\r\n     \"avdeling\": \"Avdelinga te Tor\",\r\n     \"telefonnummer\": \"47419641\",\r\n     \"epost\": \"epost@domain.com\",\r\n     \"adresse\": \"Adresse adresseveien 3\"\r\n    },\r\n    {\r\n     \"navn\": \"Jan Janssen\",\r\n     \"rolle\": \"Senior ansvarsansvarlig\",\r\n     \"avdeling\": \"Avdelinga te Knut\",\r\n     \"telefonnummer\": \"47419641\",\r\n     \"epost\": \"epost@domain2.com\",\r\n     \"adresse\": \"Adresseveien 3\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"tilsynsutvelgelse\": \"aarlig\",\r\n   \"bekymringsmeldinger\": [\r\n    {\r\n     \"tilsynsmyndighet\": \"2222222\",\r\n     \"tema\": \"Bekymringsmelding\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"notater\": \"Notatblokka sier ingenting\",\r\n   \"bruddOgReaksjoner\": [\r\n    {\r\n     \"lovparagraf\": \"Første mosebok\",\r\n     \"paalegg\": \"Fortapelse\",\r\n     \"reaksjonsdato\": \"2021-01-15T14:13:03.4622431+00:00\",\r\n     \"etatreaksjon\": \"Lyst i bann\",\r\n     \"reaksjonsgrad\": \"roed\"\r\n    },\r\n    {\r\n     \"lovparagraf\": \"Lankeklaskeloven p1\",\r\n     \"paalegg\": \"Smerte\",\r\n     \"reaksjonsdato\": \"2021-01-05T14:13:03.4622676+00:00\",\r\n     \"etatreaksjon\": \"Klask på lanken\",\r\n     \"reaksjonsgrad\": \"gul\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"tilsynsvurdering\": \"gul\"\r\n  },\r\n  {\r\n   \"npdid\": \"2323\",\r\n   \"tilsynsobjekt\": \"974720760\",\r\n   \"tilsynsmyndighet\": \"974761211\",\r\n   \"paaVegneAv\": \"223344556\",\r\n   \"tilsynsadresser\": [\r\n    {\r\n     \"lokalitetsreferanse\": null,\r\n     \"bygningsnummer\": \"x\",\r\n     \"bruksenhetsnummer\": \"Enhetsnummer\",\r\n     \"adressenavn\": \"Objektadresseveien 2\",\r\n     \"adressenummer\": \"2\",\r\n     \"postnummer\": \"Postnummer\",\r\n     \"poststedsnavn\": \"Poststedsnavn\",\r\n     \"kommunenummer\": \"0301\",\r\n     \"bydel\": \"Dal\",\r\n     \"fylkesnummer\": \"020\",\r\n     \"lengdegrad\": \"59.913868\",\r\n     \"breddegrad\": \"10.752245\",\r\n     \"stedstype\": \"Type lokasjon\",\r\n     \"stedbeskrivelse\": \"Enda ei rønne\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"tilsynsstatus\": \"lukket\",\r\n   \"internTilsynsId\": \"TilsynArbeidstilsynet97476121112\",\r\n   \"samordnedeTilsynsmyndigheter\": [\r\n    {\r\n     \"tilsynsmyndighet\": \"111111111\",\r\n     \"tema\": \"Hendelse\"\r\n    },\r\n    {\r\n     \"tilsynsmyndighet\": \"222222222\",\r\n     \"tema\": \"Utslipp til vann\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"tilsynsegenskaper\": {\r\n    \"kommunalt\": \"ja\",\r\n    \"storulykke\": \"nei\",\r\n    \"uanmeldt\": \"irrelevant\"\r\n   },\r\n   \"tilsynsaktiviteter\": [\r\n    {\r\n     \"dato\": \"2016-09-26T00:00:00\",\r\n     \"varighet\": 12,\r\n     \"form\": \"fysisk\",\r\n     \"type\": \"oppfoelging\",\r\n     \"funksjon\": \"aapentTilsyn\",\r\n     \"tema\": \"ProeveTaking\"\r\n    },\r\n    {\r\n     \"dato\": \"2011-09-26T00:00:00\",\r\n     \"varighet\": 112,\r\n     \"form\": \"virtuelt\",\r\n     \"type\": \"storulykketilsyn\",\r\n     \"funksjon\": \"inspeksjon\",\r\n     \"tema\": \"Hendelse\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"kontakt\": [\r\n    {\r\n     \"navn\": \"Navn Navnesen\",\r\n     \"rolle\": \"Rolleansvarlig for roller og ansvar\",\r\n     \"avdeling\": \"Avdelinga te Tor\",\r\n     \"telefonnummer\": \"47419641\",\r\n     \"epost\": \"epost@domain.com\",\r\n     \"adresse\": \"Adresse adresseveien 3\"\r\n    },\r\n    {\r\n     \"navn\": \"Jan Janssen\",\r\n     \"rolle\": \"Senior ansvarsansvarlig\",\r\n     \"avdeling\": \"Avdelinga te Knut\",\r\n     \"telefonnummer\": \"47419641\",\r\n     \"epost\": \"epost@domain2.com\",\r\n     \"adresse\": \"Adresseveien 3\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"tilsynsutvelgelse\": \"aarlig\",\r\n   \"bekymringsmeldinger\": [\r\n    {\r\n     \"tilsynsmyndighet\": \"2222222\",\r\n     \"tema\": \"Bekymringsmelding\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"notater\": \"Notatblokka sier ingenting\",\r\n   \"bruddOgReaksjoner\": [\r\n    {\r\n     \"lovparagraf\": \"Første mosebok\",\r\n     \"paalegg\": \"Fortapelse\",\r\n     \"reaksjonsdato\": \"2021-01-15T14:13:03.4625822+00:00\",\r\n     \"etatreaksjon\": \"Lyst i bann\",\r\n     \"reaksjonsgrad\": \"roed\"\r\n    },\r\n    {\r\n     \"lovparagraf\": \"Lankeklaskeloven p1\",\r\n     \"paalegg\": \"Smerte\",\r\n     \"reaksjonsdato\": \"2021-01-05T14:13:03.4625828+00:00\",\r\n     \"etatreaksjon\": \"Klask på lanken\",\r\n     \"reaksjonsgrad\": \"gul\"\r\n    }\r\n   ],\r\n   \"tilsynsvurdering\": \"gul\"\r\n  }\r\n ]\r\n}",
      "valueType": "jsonSchema"
    }
  ]
}