19.4

Denne releasen inneholder tekniske feilrettinger og forbedringer som ikke vil påvirke løsningen funksjonelt. Forhold som kan påvirke brukere vises under.

Release 19.4, produksjonssatt 11. april 2019

Feilrettinger

Delegering av rettigheter med virksomhetsbruker

Det var mulig å delegere rettigheter for virksomhet A til en virksomhetsbruker i virksomhet B. Dette var mulig siden det måtte eksistere et forhold mellom virksomhetene A og B som inkluderte både klientadministrering og tilgangsstyring. Tilgangsstyring er fjernet fra sjekken. Det er fortsatt mulig å delegere rettigheter til en annens virksomhetsbruker hvis det er delegert klientadministrering til virksomheten.

Lukk-knapp på eGuide oppsummeringsside var ikke oversatt

Lukke-knapp på eGuide oppsummeringssiden var ikke oversatt til engelsk. Nå rettet ved å legge til riktig oversettelse på engelsk språk.

Hvit stolpe på toppen av hurtighjelp

Fjernet mellomrom mellom innhold og topp på hurtighjelp