For datakilde

Utføres av datakilde/tjenesteeier

Datakilden vil i de fleste sammenhenger også være tjenesteeier (eier av samtykketjenesten).
Her beskrives hvilke oppgaver tjenesteeier må utføre for å få realisert en samtykketjeneste i Altinn.

Beskrivelsen gjelder bruk av samtykke der dataflyten går direkte mellom datakilden og datakonsumenten og hvor tilgang til data autoriseres med innholdet i et token generert av Altinn for datakonsumenten.

Siden dataflyten går utenom Altinn må datakilde/tjenesteeier tilby et tjenestegrensesnitt som datakonsumentene kan hente data fra.