Arkivere

Operasjoner for å arkivere meldinger

Arkivering utføres med ARCHIVE på message

Følgende request arkiverer den aktuelle meldingen eller skjema. Når arkiveringen er utført returneres HTTP 204 - No Content med en Location-header som peker til den nye arkiv-addressen til meldingen.

Arkivering av meldinger av correspondence som krever brekreftelse er ikke mulig.

PUT https://www.altinn.no/api/{who}/messages/{messageid}/archive HTTP/1.1
Content-Type: application/hal+json
ApiKey: myKey

Responsen indikerer at arkiveringen er utført og den nye arkiv-addressen til meldingen:

Date: Mon, 04 Jun 2018 12:28:53 GMT
Location: https://www.altinn.no/api/{who}/messages/{archivedMessageid}