For tilgangsstyrer

Om hvordan du som tilgangsstyrer for en virksomhet som har fått tilgang til et API i Maskinporten delegerer denne videre til en leverandør.

På denne siden:

Introduksjon

Delegerbare API-ressurser delegeres på samme måte som vanlige Altinn-tjenester, og søkes opp på vanlig måte.

Delegering av API-ressurs

Delegering av API-ressurs

Hvem kan delegere - rollekrav

API-ressurser er ikke knyttet til noen vanlige Altinn-roller, kun nøkkelroller fra Enhetsregisteret. Dette betyr at API-ressurser i utgangspunktet må delegeres via enkelttjenestedelegering - du kan altså ikke gi tilgang gjennom å delegere en rolle.

I likhet med delegering for øvrig i Altinn, må du være obs på hvordan delegering fungerer i forhold til rollen “Tilgangsstyring”.

Eksempel: Hvis du på vegne av organisasjon A gir tilgang til en API-ressurs til organisasjon B, og organisasjon B i tillegg er gitt rollen “Tilgangsstyrer” hos organisasjon A, vil nøkkelrolle-innehavere (daglig leder etc) i organisasjon B kunne delegere tilgang til API-et på organisasjons A vegne.

Arv av tilganger til API-ressurser

Tilganger i Altinn blir vanligvis arvet - slik at en tilgang gitt til en overenhet også gjelder for eventuelle underenheter. Dette gjelder imidlertid ikke for API-ressurser - her gis tilgangene kun en-til-en mellom virksomheter (organisasjonsnummer).

Merk imidlertid at disse delegeringene vil av tekniske årsaker vil vises som arvet i de ordinære autorisasjons-APIene, men arvede rettigheter blir altså ikke hensyntatt av Maskinporten og har ingen praktisk effekt.