Roadmap

Fra og med 2020 er data.altinn.no et eget produkt på Altinn-plattformen og vil utvikles sammen med Altinn Studio og Altinn Apps.

Fremtidige utvidelser

  • Flere autorisasjonsmuligheter
  • Maskinporten-støtte
  • Enklere bruk fra Altinn Apps

Se også Altinns roadmap for ytterligere beskrivelser.