Hvorfor bruke eBevis?

Med et fokus på deling og gjenbruk av data skal løsningen effektivisere prosesser og gi sanntidsdata med god kvalitet. Nedenfor vil vi informere om de ulike fordelene med eBevis.

Effektivisering

 • Dokumentasjonsbevis hentes og lagres digitalt
 • Maskinlesbare bevis gir mulighet for gjenbruk av informasjon
 • Én fellesløsning for alle offentlige oppdragsgivere
 • Systemleverandører lager brukergrensesnitt
 • Gjør det lettere for offentlige etater å dele data med hverandre, og med private virksomheter
 • Alle data som tilbys i eBevis er definert som beviskilder, som kan være fra alt fra ett lite numerisk felt til et stort XML-dokument. I tillegg kan man slå sammen data fra forskjellige kilder. Eksempelvis kan det være ett felt fra Brønnøysundregistrene, to felt fra Skatteetaten og tre felt fra NAV, da det ikke er noe problem å få til dette teknisk sett.

Motvirke arbeidslivskriminalitet

 • Får sanntidsdata, i stedet for bevis som kan være opptil 6 måneder gamle
 • Bevis hentes direkte fra kilden, og er dermed vanskeligere å forfalske
 • Enklere kontroll av bevis i eventuell kontraktsperiode

Bedre kvalitet på anskaffelsene

 • Færre avvisninger på grunn av formalfeil
 • Mottaker av bevispakken bruker mindre tid til å kontrollere dokumentasjon