Finne fram i Altinn Studio

Slik navigerer du mellom de ulike delene av Altinn Studio

På denne siden:

Som bruker av Altinn Studio kan du bruke ulike verktøy, avhengig av kompetanse, preferanser og kompleksiteten på det du skal utvikle. Hvordan du navigerer er ulikt mellom verktøyene.

Altinn Studio verktøy

De tre verktøyene i Altinn Studio: Designer, Repos og Code.

Designer

Designer er verktøyet du starer i etter å ha logget inn på https://altinn.studio. Det er et verktøy for å opprette, konfigurere og deploye apper.

Alle apper du har tilgang til å endre på vises på dashboardet. Gå til appen ved å klikke på appen. Dersom du ikke har en lokal klone av appen, vil du bli bedt om å opprette det.

Hvis du ønsker å gå til app-repositoryet når du er inne i en app i Designer, er det en lenke i menyen som ligger i profilmenyen øverst til høyre.

Profilmeny i Designer

Lenke til repository

Redigere en app

Det er to navigasjonsmenyer - en toppmeny og en venstremeny.
I toppmenyen kan du navigere mellom ulike funksjonelle områder av applikasjonen. I venstremenyen kan du navigere innad i området.

Menyer i Altinn Studio Designer

Menyer i Altinn Studio Designer

 • Om
  • Om appen
 • Lage
  • Datamodell
  • UI-Editor
  • Tilgangsstyring
 • Språk
  • Tekster
 • Deploy

Repos

Repos er verktøyet der appene er lagret som Git repositoryer, og kan bli funnet på https://altinn.studio/repos.

Hovedmeny

Menyer Repos

Menyer i Altinn Studio Repos

Hovedmenyen øverst inneholder disse elementene:

 • Altinn-logoen - tilbake til Altinn Studio-dashboardet.
 • Dashboard - Lister ut dine aktiviteter og de repositoryene og organisasjonene du har tilgang til. Du kan også se dashboard for den enkelte organisasjonen.
 • Issues - Lister ut åpne og lukkede issues som er relevant for deg.
 • Pull requests - Lister ut åpne og lukkede pull requests som er relevant for deg.
 • Utforsk - Gir deg tilgang til å se alle repositoryer, brukere og organisasjoner
Utforske repositoryer

Utforsk

Når du har navigert til et repository dukker det opp et nytt sett menyvalg som er relevant for repositoryet.

Menyer i et repository

Menyer i et repository

 • Kode - innholdet, alle filer appen består av
 • Issues - “saker” for repositoryet
 • Pull Requests - for repositoryet
 • Releases - opprettet for repositoryet
 • Aktivitet - hva har skjedd i repositoryet

Hvis du vil til Designer for det aktuelle repositoryet, er det et valg for dette i toppmenyen:

Menyelementet Designer

Navigere til Designer

Code

Selv om vi har støtte for å redigere kode og konfigurasjonsfiler direkte i Altinn Studio Repos, er det ofte mer behagelig å gjøre det lokalt på din maskin.

For å gjøre dette må du laste ned og installere et koderedigeringsverktøy.
Vi anbefaler Visual Studio Code, men det er fritt fram hvilket verktøy du velger.

Finne adressen til et repo

URL-en til et gitt app repository er strukturert slik, så bytt ut owner og repo-navn:
https://altinn.studio/repos/owner/repo.git.

Du kan finne URL-en ved å navigere til repositoryet. Klikk ikonet til høyre for å kopiere.

Klone URL i Repos

Klone URL i Altinn Studio Repos

Du kan også finne samme URL i en popup i Designer hvis du klikker på “Clone”-knappen.

Klone URL i Designer

Klone URL i Altinn Studio Designer

Klone koden

Etter at du har åpnet Visual Studio Code, åpne den integrerte terminalen (ctrl + ø) og skriv klone-kommandoen. Husk å få med riktig organisasjon og repo-navn.

git clone https://altinn.studio/repos/owner/repo

Om du ikke er kjent med Visual Studio Code eller Git arbeidsflyt, er det god dokumentasjon her:

https://code.visualstudio.com/docs/getstarted/introvideos https://code.visualstudio.com/docs/editor/versioncontrol#_git-support