Definere applikasjonsprosess

Hvordan definere applikasjonsprosess

En applikasjon vil ha en prosess som brukeren av applikasjonen vil følge. Prosessen er definert in en BMPM 2.0 fil.

Støttede prosess-task-typer

Nåværende applikasjonsmal støtter følgende tasks.

  • Data (Data) (Tilsvarer utfyllingssteg i Altinn II)
  • Bekreftelse (Confirmation)

Fremtidige prosess-tasker (tentativ)

  • Signering (Signing)
  • Betaling (Payment)
  • Parallellsignering (Paralell Signing)
  • Brukerstyrt signering (User Controlled Signing)
  • Ekstern validering (External Validation)

Endre prosessen

For å endre proess kan du manuelt regigere BPMN filen i malen med en valgfri tekst- eller BPMN-editor.