Gruppering av felter

Hvordan gruppere felter i skjema.

På denne siden:

Støtte for gruppering av felter er på plass i appene, men ikke i Altinn Studio. Oppsettet må gjøres manuelt inntil videre. Dokumentasjonen oppdateres når støtte for oppsett er på plass i Altinn Studio.

Oppsett

Felter i skjema kan settes opp til å bli del av en gruppe. Dette kan brukes til å f.eks. sette opp dynamikk på en enkelt gruppe av felter, i stedet for på hvert enkelt felt. I tillegg må felter kunnne grupperes for å støtte repeterende grupper i skjema.

En gruppe settes opp i FormLayout.json, sammen med de andre komponentene i skjemaet. Noen punkter å notere seg:

 • Gruppen må ligge før ev. komponenter som skal inngå i gruppen i FormLayout.json.
 • En gruppe ha type: "group" satt for at den skal registreres som en gruppe

Eksempel på en (repeterende) gruppe definert i FormLayout.json som inneholder 4 felter som kan repetere 3 ganger: En gruppe defineres på følgende måte i FormLayout.json:

{
 "id": "<unik-id>",
 "type": "group",
 "dataModelBindings": {
  "group": "<gruppen i datamodellen (kun repeterende grupper)>"
 },
 "maxCount": <Antall ganger gruppen kan repetere>,
 "children": [
  "<felt-id>",
  "<felt-id>",
  ...
 ]
}
Parameter Påkrevd Beskrivelse
id Ja Unik ID, tilsvarer ID på andre komponenter. Må være unik i FormLayout.json-filen.
type Ja MÅ være “group”. Sier at dette er en gruppe.
dataModelBindings Nei MÅ være satt for repeterende grupper, med group-parameteren som i eksempelet over. Skal peke på den repeterende gruppen i datamodellen.
maxCount Ja Antall ganger en gruppe kan repetere. Settes til 1 om gruppen ikke er repeterende.
children Ja Liste over de feltene som skal inngå i gruppen. Her brukes felt-id fra FormLayout.json

Repeterende grupper

Grupper i datamodellen inneholder ett eller flere felter. Grupper er definert som repeterende dersom de har maxOccurs > 1 i xsd’en. En gruppe som er repeterende i datamodellen må også settes opp som repeterende i skjemaet, ellers vil lagring av data feile.

Eksempel

Skjema med noen enkelt-felt, og en repeterende gruppe som:

 • inneholder 3 felter
 • kan repeteres opp til 3 ganger
Skjema med repeterende gruppe

Skjema med repeterende gruppe

Oppsett i FormLayout.json fra eksempelet over:

 1{
 2 "data": {
 3  "layout": [
 4   {
 5    "id": "info-intro",
 6    "type": "Paragraph",
 7    "componentType": 1,
 8    "textResourceBindings": {
 9     "title": "info.intro"
 10    },
 11    "dataModelBindings": {}
 12   },
 13   {
 14    "id": "person-name",
 15    "type": "Input",
 16    "componentType": 2,
 17    "textResourceBindings": {
 18     "title": "person.name"
 19    },
 20    "dataModelBindings": {
 21     "simpleBinding": "person.name"
 22    },
 23    "required": true,
 24    "readOnly": false
 25   },
 26   {
 27    "id": "person-email",
 28    "type": "Input",
 29    "componentType": 2,
 30    "textResourceBindings": {
 31     "title": "person.email"
 32    },
 33    "dataModelBindings": {
 34     "simpleBinding": "person.email"
 35    },
 36    "required": true,
 37    "readOnly": false
 38   },
 39   {
 40    "id": "restaurant-about",
 41    "type": "Paragraph",
 42    "componentType": 1,
 43    "textResourceBindings": {
 44     "title": "restaurant.about"
 45    },
 46    "dataModelBindings": {}
 47   },
 48   {
 49    "id": "restaurants-group",
 50    "type": "group",
 51    "dataModelBindings": {
 52     "group": "restaurants"
 53    },
 54    "maxCount": 3,
 55    "children": [
 56     "restaurant-name",
 57     "restaurant-city",
 58     "restaurant-reason"
 59    ]
 60   },
 61   {
 62    "id": "restaurant-name",
 63    "type": "Input",
 64    "componentType": 2,
 65    "textResourceBindings": {
 66     "title": "restaurant.name"
 67    },
 68    "dataModelBindings": {
 69     "simpleBinding": "restaurants.name"
 70    },
 71    "required": true,
 72    "readOnly": false
 73   },
 74   {
 75    "id": "restaurant-city",
 76    "type": "Input",
 77    "componentType": 2,
 78    "textResourceBindings": {
 79     "title": "restaurant.city"
 80    },
 81    "dataModelBindings": {
 82     "simpleBinding": "restaurants.city"
 83    },
 84    "required": true,
 85    "readOnly": false
 86   },
 87   {
 88    "id": "restaurant-reason",
 89    "type": "TextArea",
 90    "componentType": 3,
 91    "textResourceBindings": {
 92     "title": "restaurant.reason"
 93    },
 94    "dataModelBindings": {
 95     "simpleBinding": "restaurants.reason"
 96    },
 97    "required": true,
 98    "readOnly": false
 99   },
100   {
101    "id": "submit-button",
102    "type": "Button",
103    "componentType": 9,
104    "textResourceBindings": {
105     "title": "Send inn"
106    },
107    "dataModelBindings": {},
108    "textResourceId": "Standard.Button.Button",
109    "customType": "Standard"
110   }
111  ]
112 }
113}