eBevis ved offentlige anskaffelser

Prosjektet har gått som et samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, Skatteetaten og Difi. Løsningen ble produksjonsatt 01.04.19.

eBevis er en løsning som er laget for å digitalisere anskaffelsesprosessen, og brukes samtidig som et verktøy for å kontrollere om leverandører er seriøse. eBevis lar offentlige oppdragsgivere/innkjøpere få tilgang til å hente inn definerte sanntidsdata om leverandører i forbindelse med offentlige anskaffelser. Det gjelder både før og etter kontraktinngåelse.

Ved hjelp av samtykkeløsningen i Altinn eller hjemmel, vil løsningen kunne høste og avgi ikke-åpne data, for eksempel skatteopplysninger.

I anskaffelsesprosessen

Oppdragsgiver har gjennom systemløsningen satt opp at eBevis skal benyttes i anskaffelsesprosessen.

Leverandører vil få informasjon om eBevis gjennom konkurransen, via utfylling av ESPD (egenerklæringsskjemaet), samt ved innsending av tilbudet. Leverandør får da beskjed om at oppdragsgiver vil sjekke dokumentasjonen som trengs, via eBevis. Leverandør fyller ut ESPD i KGV, hvor de samtidig får opplyst hvilken informasjon som vil bli hentet ut.

Ved innsending av tilbudet får de informasjon om at en forespørsel om fullmakt vil bli mottatt via Altinns meldingstjeneste, da det trengs fullmakt til innhenting av data.

Etter at fullmakten er gitt og bevispakken er laget, sendes bevispakken videre til oppdragsgivers fagsystem hvor oppdragsgiver nå kan ta stilling til de ulike tilbudene som er mottatt.

Eksempel med samtykke:

Eksempel med kun åpne data:

Eksempel med åpne data og samtykke:

Les mer om anskaffelser