Testing av apper

Applikasjoner (apper) kan testes i testmiljø, eller lokalt.

  • Test av app lokalt

    Beskrivelse av hvordan test av app lokalt på egen maskin kan gjøres

  • Test app i testmiljø

    Beskrivelse av hvordan test i testmiljø kan utføres.

  • Autentisering

    Beskrivelse av hvordan systemer og tjenesteeiere kan benytte Maskinporten eller ID-porten for å få tilgang til APIer i Altinn 3.