Lag og rediger apper

Hvordan lage og redigere apper i Altinn Studio.

Brukerveiledningene for Altinn Studio er i stor grad foreløpig kun tilgjengelig på engelsk.

 • Create new app

  Information on how to create a new app.

 • Navigation

  Information on how to navigate in Altinn Studio.

 • Data model

  How to import or view the data model.

 • Tekster

  Hvordan legge til eller endre tekstressurser for en Altinn App

 • UI editor

  How to create a form using the UI editor in Altinn Studio.

 • Eksponere API

  I applikasjonene kan man som utvikler legge til flere api enn det som er definert som standard api for applikasjoner utviklet i Altinn Studio

 • Vedlegg

  I en applikasjon kan man som utvikler legge til rette for opplasting av vedlegg både via GUI og API.

 • Konsumere API

  En applikasjon kan konsumere åpne og lukkede api som er tilgjengelig på Internett.

 • External APIs

  How to configure calls to external APIs to fetch data.

 • Oppdatere avhengigheter

  Hvordan oppdatere avhengigheter i app

 • Logikk

  Hvordan legge til, endre og konfigurere applikasjonslogikk som validering, kalkulering og dynamikk.

 • Autorisasjon

  Hvordan definere autrisasjonsregler for en applikasjon

  • Regelbibliotek

   Bibliotek av autorisasjonsregler som kan brukes i en Altinn Applikasjon. Husk å bytte ut tags ([ORG], [APP], [RULE_ID]) med din egen data.

 • Prefill

  Hvordan konfigurere prefill

 • Definere applikasjonsprosess

  Hvordan definere applikasjonsprosess