Komme i gang med eBevis

På denne siden:

Hvem kan bruke eBevis?

eBevis er tilgjengelig for alle offentlige innkjøpere og er i seg selv gratis i bruk, men eBevis har ikke noe eget brukergrensesnitt. Det vil si at for å bruke eBevis så må du ha en systemløsning som for eksempel et KGV (konkurransegjennomføringsverktøy, kontraktsoppfølgingsverktøy, kvalifikasjonsverktøy eller lignende) som har implementert funksjonalitet for eBevis. Etter innføring av nytt anskaffelsesregelverk i 2017 er det krav om bruk av systemløsninger for elektronisk tilbudsinnlevering. Offentlige innkjøpere bør ta kontakt med sin systemleverandør for å få mer informasjon om bruk av eBevis.

Les mer om hvilke opplysninger som kan hentes via eBevis og hvordan disse skal vurderes. Denne veiledningen er hovedsaklig for leverandører av systemløsninger som vurderer eller planlegger implementasjon av eBevis i sin systemløsning.

To kanaler

eBevis er tilgjengelig i to kanaler som muliggjør både et synkront (oppslagsbasert) og asynkront (meldingsbasert) mønster. Dette er implementert i henholdsvis et HTTP REST-grensesnitt og via den europeiske eDelivery-infrastrukturen OpenPEPPOL.

Avhengig av valgt kommunikasjonskanal kreves det enten et virksomhetssertifikat eller en tilkobling til PEPPOL-nettverket. Sistnevnte er som regel en del av tjenesten leverandører av KGV-er (konkurransegjennomføringsverktøy) og lignende tilbyr.

Foruten de iboende forskjellene mellom meldingsbaserte og oppslagsbaserte mønstre, er det ingen funksjonelle forskjeller mellom kanalene - alle beviskoder og dataene de representerer vil være tilgjengelige i begge kanaler. (PEPPOL-grensenittet benytter internt det samme REST-grensenittet gjennom en mellomvare).

Hva passer for meg?

HTTP REST-grensesnittet er å regne som noe mer “low-level” og krever at konsumentene selv implementerer feilhåndteringslogikk og gjenforsøksmekanismer. REST-grensesnittet krever også at konsumenten autentiserer seg med et virksomhetssertifikat, som kan skaffes via tredjepartsleverandører som Buypass og Commfides. Fordelen er at man ikke behøver å ha medlemsskap i PEPPOL-samarbeidet eller være tilknyttet et PEPPOL aksesspunkt, og at HTTP-klienter er bredt tilgjengelig på ulike plattformer og teknologier.

For konsumenter med eksisterende verktøy som er tilsluttet PEPPOL-nettverket krever kommunikasjon med eBevis ikke annet enn å bygge støtte for dokumentetformatet EHF Get Evidence, og er således en potensielt raskere måte å komme i gang på.

Miljøer

Begge kanalene har et test-miljø kalt “staging” som kan benyttes i forbindelse med utvikling og test av implementasjoner. Kun et fåtall beviskoder er implementert på test-miljøet, og disse benytter alle fiktive data. Samtykkeløsningen er integrert mot Altinns TT02 test-miljø.