Datatilbyder ()
dct:type
difi:namespace
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:abstractionLevel
difi:notes
difi:metaLevel
dct:BibliographicResource
modelx:guid
digdir:link1
digdir:logo
Roller involvert i datautveksling (med metadataleverandør)
Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept (copy)
Tilgjengeliggjøre data løsningsmønster
Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept
Roller involvert i datautveksling
Datautvekslingsaktører
Kapabiliteter, deling av data på forespørsel
Avgi notifikasjoner på forespørsel (enkel)
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer (med mellomledd)
eNotifikasjon - oversikt over verdistrømmer
Tilgjengeliggjøre data
eNotifikasjon - tilbyders verdistrøm
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer (med mellomledd) (copy)
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer (med mellomledd) (copy)
Publisering - grunnleggende konsepter
Pub-Sub Pattern - 4. Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept
Del data , detaljert verdistrøm datatilbyder med kapabiliteter
Tilgjengeliggjøre data løsningsmønster (copy)
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer
Tilrettelegg for datadeling
Request-Response Pattern - Forespørsel-svar med spørring mot API - konsept
Avtaleforvaltning - samhandlingsavtale
Publisering - grunnleggende konsepter (copy)
Generere og publisere notifikasjoner
eNotifikasjon - grunnleggende konsept
eNotifikasjon - grunnleggende konsept (copy)
Kapabiliteter eNotifikasjon
Publisering av hendelser - grunnleggende konsept, med applikasjoner
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter
Tilbyder-roller
Samhandlingsaktører
Pull-basert distribusjon av notifikasjoner
Pub-Sub Pattern - 1. Generic concept
Altinn formidling 2.0 - kapabiliteter
Avgi data
Del og innhent data, verdistrøm (med dataformidler, tilpasset)
Push-basert distribusjon av notifikasjoner (old)
Avgi data - løsningsmønster
Push-basert distribusjon av notifikasjoner
Del og innhent data, verdistrøm
Pub-Sub Pattern - 5. Publisering med push mot abonnenter
Publisering av hendelser - grunnleggende konsept
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer (med mellomledd)
eNotifikasjon services
Publisering - abonnementsavtale
Publisering av data - grunnleggende konsept
Altinn Formidling 2.0 - Roller
Publisering av hendelsesstrømmer - tekniske grensesnitt
Del og innhent data, verdistrøm (med dataformidler)
Publisering - komplisert bilde (copy)
Publisering av hendelser - basiskonsept
Avgi forespurte notifikasjoner
Inngå avtaler om tilgang og levering av hendelsesstrømmer
Altinn Broker transisjonsarkitektur kapabiliteter take 1
Multi-cast pattern - generell konseptskisse
Datatilbyder Datadistribusjon
publiserer Datatilbyder Hendelsesstrøm
Datatilbyder Datapublikasjon
Datatilbyder Samhandlingsavtale
inngår Datatilbyder Abonnement
Datatilbyder Datastrøm
skriver Datatilbyder Datadistribusjon
Datatilbyder Delegere rettigheter til databehandler
Datatilbyder Avgi data
Datatilbyder Tilgjengeliggjøre data
Datatilbyder Generere og publisere notifikasjoner
ansvarlig Datatilbyder Avgi forespurte notifikasjoner
Datatilbyder Inngå avtaler om tilgang og levering av hendelsesstrømmer
notifikasjoner Datatilbyder Datakonsumenter
supplerende hendelsesrelaterte data Datatilbyder Datakonsumenter
abonnerte notifikasjoner Datatilbyder Abonnent
Datatilbyder Etablere egne løsninger for deling av data
Datatilbyder Del data
Datatilbyder Avgi data på forespørsel
Datatilbyder Publisere data
Datatilbyder Publisere informasjon om egne data og tjenester i kataloger
Datatilbyder Inngå avtaler og sett opp tilganger til data og tjenester
Datatilbyder Sende data
Datatilbyder Samhandlingsaktør
Datatilbyder Tilbyder
Datatilbyder Datautvekslingsaktør
Datatilbyder Datatilbyders verdistrøm
inngår i Samarbeid om avtaleforvaltning Datatilbyder
Avgi forespurte notifikasjoner Datatilbyder
assosiert med Datatilbyders publiseringsløsning Datatilbyder
ansvarlig Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling Datatilbyder
Avsenders kapabiliteter (behov) Datatilbyder
Publisering med API for lesing av datastrøm - konsept Datatilbyder
Multi-forsendelse - generell konseptskisse Datatilbyder
Datautveksling-operative kapabiliteter Datatilbyder
Datautveksling- forvaltningsmessige kapabiliteter Datatilbyder
Forespørsel-svar med spørring mot API - konsept Datatilbyder
Publisering med push mot abonnenter Datatilbyder
Publisering - grunnleggende konseot Datatilbyder
Tilbyder Datatilbyder
tjener Publiseringsleverandør Datatilbyder
Datatilbyders løsning Datatilbyder
tjener Avtaleforvalter Datatilbyder
tjener Datatilbyders publiseringsløsning Datatilbyder
tjener Datatilbyders publiseringsløsning Datatilbyder
Avsender Datatilbyder
Dataformidler Datatilbyder