Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling ()
drill down
difi:metaLevel
dct:type
difi:namespace
difi:abstractionLevel
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:notes
Del data , detaljert verdistrøm datatilbyder med kapabiliteter
Del og innhent data, verdistrøm (med dataformidler)
Tilrettelegg for datadeling
Del og innhent data, verdistrøm
Del og innhent data, verdistrøm (med dataformidler, tilpasset)
ansvarlig Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling Datatilbyder
Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling Etabler standardløsninger for søk, integrasjon og tilgangskontroll
Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling Inngå avtaler med tiltrodde tredjeparter
Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling Avklar juridiske og avtalemessige forhold for aktuelle datasett
Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling Publiser informasjon om datasett, integrasjonsløsninger og bruksvilkår
Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling Etabler operative prosesser og ressurser for drift og feilhåndtering
Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling Etabler løsninger for sending av data og hendelser
Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling Del data
Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling Oppdag data
gir Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling Mulig å oppdage og få tilgang til data
Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling Etabler løsninger for sending av data og hendelser
åpne data og standardløsning Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling Del data
Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling Formidle informasjon om tilgjengelige datasett
Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling
Del data Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling
Ta rede på egne data og behov for datadeling Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling
Ta rede på egne data og behov for datadeling Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling