Del og innhent data, verdistrøm ()
Del og innhent data, verdistrøm
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
difi:docViewPath
difi:antoraViewPath
difi:antoraViewImagePath
Datatilbyder Del data
Del data Del data
Del data Drift og forvalt løsninger (datatilbyder)
Del data Klargjør for operativ datautveksling (datatibyder)
Del data Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling
Del data Etabler løsninger for sending av data og hendelser
Del data Ta rede på egne data og behov for datadeling
Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling Del data
Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling Etabler løsninger for sending av data og hendelser
Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling Oppdag data
Del data Motta og innhent data
Del data Drift og forvalt løsninger (datatilbyder)
Klargjør for operativ datautveksling (datatibyder) Klargjør for operativ datautveksling (datakonsument)
Klargjør for operativ datautveksling (datatibyder) Del data
Etabler løsninger for sending av data og hendelser Klargjør for operativ datautveksling (datatibyder)
Ta rede på egne data og behov for datadeling Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling
Drift og forvalt løsninger (datatilbyder) Drift og forvalt løsninger (datakonsument)
Datakonsument Innhent data
Innhent data Etabler løsninger for mottak og innhentig av data og hendelser
Innhent data Motta og innhent data
Innhent data Klargjør for operativ datautveksling (datakonsument)
Innhent data Ta rede på behov for innhenting av data
Innhent data Drift og forvalt løsninger (datakonsument)
Innhent data Oppdag data
Oppdag data Etabler løsninger for mottak og innhentig av data og hendelser
Oppdag data Motta og innhent data
Etabler løsninger for mottak og innhentig av data og hendelser Klargjør for operativ datautveksling (datakonsument)
Etabler løsninger for mottak og innhentig av data og hendelser Etabler løsninger for sending av data og hendelser
Motta og innhent data Del data
Motta og innhent data Drift og forvalt løsninger (datakonsument)
Klargjør for operativ datautveksling (datakonsument) Klargjør for operativ datautveksling (datatibyder)
Klargjør for operativ datautveksling (datakonsument) Motta og innhent data
Ta rede på behov for innhenting av data Ta rede på egne data og behov for datadeling
Ta rede på behov for innhenting av data Oppdag data
Drift og forvalt løsninger (datakonsument) Drift og forvalt løsninger (datatilbyder)