Klargjør for operativ datautveksling (datakonsument) ()