Etabler løsninger for mottak og innhentig av data og hendelser ()