Del og innhent data, verdistrøm (med dataformidler) ()
Del og innhent data, verdistrøm (med dataformidler)
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
difi:docViewPath
difi:antoraViewPath
difi:antoraViewImagePath
Datatilbyder Del data
Del data Del data
Del data Drift og forvalt løsninger (datatilbyder)
Del data Klargjør for operativ datautveksling (datatibyder)
Del data Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling
Del data Etabler løsninger for sending av data og hendelser
Del data Ta rede på egne data og behov for datadeling
Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling Del data
Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling Etabler løsninger for sending av data og hendelser
Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling Formidle informasjon om tilgjengelige datasett
Del data Drift og forvalt løsninger (datatilbyder)
Del data Formidle data og hendelser
Klargjør for operativ datautveksling (datatibyder) Del data
Etabler løsninger for sending av data og hendelser Klargjør for operativ datautveksling (datatibyder)
Ta rede på egne data og behov for datadeling Tilrettelegg for dataoppdagelse og datadeling
Datakonsument Innhent data
Innhent data Etabler løsninger for mottak og innhentig av data og hendelser
Innhent data Motta og innhent data
Innhent data Klargjør for operativ datautveksling (datakonsument)
Innhent data Ta rede på behov for innhenting av data
Innhent data Drift og forvalt løsninger (datakonsument)
Innhent data Oppdag data
Oppdag data Etabler løsninger for mottak og innhentig av data og hendelser
Oppdag data Motta og innhent data
Etabler løsninger for mottak og innhentig av data og hendelser Klargjør for operativ datautveksling (datakonsument)
Etabler løsninger for mottak og innhentig av data og hendelser Onboard nye kunder og brukere til aktuelle fellesløsninger
Motta og innhent data Drift og forvalt løsninger (datakonsument)
Klargjør for operativ datautveksling (datakonsument) Motta og innhent data
Ta rede på behov for innhenting av data Oppdag data
Ta rede på behov for innhenting av data Formidle informasjon om behov for deling av data
Dataformidler Formidle data
Formidle data Formidle informasjon om tilgjengelige datasett
Formidle data Formidle informasjon om behov for deling av data
Formidle data Formidle data og hendelser
Formidle data Onboard nye kunder og brukere til aktuelle fellesløsninger
Formidle data Klargjør for operativ datautveksling (dataformidler)
Formidle data Drift og forvalt løsninger(dataformidler)
Formidle informasjon om tilgjengelige datasett Onboard nye kunder og brukere til aktuelle fellesløsninger
Formidle informasjon om tilgjengelige datasett Formidle data og hendelser
Formidle informasjon om tilgjengelige datasett Oppdag data
Klargjør for operativ datautveksling (dataformidler) Formidle data og hendelser
Onboard nye kunder og brukere til aktuelle fellesløsninger Klargjør for operativ datautveksling (dataformidler)
Onboard nye kunder og brukere til aktuelle fellesløsninger Etabler løsninger for sending av data og hendelser
Formidle informasjon om behov for deling av data Formidle informasjon om tilgjengelige datasett
Formidle informasjon om behov for deling av data Ta rede på egne data og behov for datadeling
Drift og forvalt løsninger(dataformidler) Drift og forvalt løsninger (datakonsument)
Drift og forvalt løsninger(dataformidler) Drift og forvalt løsninger (datatilbyder)
Formidle data og hendelser Drift og forvalt løsninger(dataformidler)
Formidle data og hendelser Motta og innhent data