Etabler løsninger for sending av data og hendelser ()