Klargjør for operativ datautveksling (datatibyder) ()