Klargjør for operativ datautveksling (dataformidler) ()