Innhent data ()
difi:metaLevel
dct:type
difi:namespace
difi:abstractionLevel
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:notes
drill down
modelx:view_reference
Overordnet verdistrøm - Samhandle i tverrgående prosesser, forenklet
Overordnet verdistrøm - Samhandle i tverrgående prosesser
Del og innhent data - overordnet aktørbilde
Del og innhent data, verdistrøm (med dataformidler, tilpasset)
Overordnet verdistrøm - analyser data
Sammenhengende tjenester - Overordnede verdistrømmer
Overordnet verdistrøm - Utfør steg i samhandlingsprosess
1. Del og innhent data - overordent aktørbilde (1)
5. Del og innhent data - overordent aktørbilde (5)
4. Del og innhent data - overordent aktørbilde (4)
Del og innhent data, verdistrøm (med dataformidler)
Del og innhent data, verdistrøm
3. Del og innhent data - overordent aktørbilde (3)
Innhent data, detaljert verdistrøm konsument med kapabiliteter
2. Del og innhent data - overordent aktørbilde (2)
Innhent data Oppdag data
Innhent data Forvalt og forbedre opplegg for innhenting av data
Innhent data Motta og innhent data
Innhent data Ta rede på behov for innhenting av data
Innhent data Drift og forvalt løsninger (datakonsument)
Innhent data Klargjør for operativ datautveksling (datakonsument)
Innhent data Etabler løsninger for mottak og innhentig av data og hendelser
Innhent data Datafangst
Innhent data Establish input data (evidence)
Innhent data Detect trigger event
Innhent data Generic value stream for execution of a process step
Innhent data Del data
Innhent data Ta i bruk nye tjenester og API-versjoner (datakonsument)
Del og innhent data Innhent data
dataflyt Del data Innhent data
Datakonsument Innhent data
utfører Aktører som har behov for data (datakonsument) Innhent data
trigger Del data Innhent data