Del og innhent data ()
drill down
difi:metaLevel
dct:type
difi:namespace
difi:abstractionLevel
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:notes
Utvikle, drift og forvalt tverrgående prosess (copy)
Utvikle, drift og forvalt tverrgående prosess
Del og innhent data - overordnet aktørbilde
Sammenheng - datadeling og faste vs. dynamiske prosesser
3. Del og innhent data - overordent aktørbilde (3)
4. Del og innhent data - overordent aktørbilde (4)
5. Del og innhent data - overordent aktørbilde (5)
Motivasjon for deling av data
2. Del og innhent data - overordent aktørbilde (2)
Sammenheng - datadeling og tverrgående prosesser
Del og innhent data Del og innhent data og hendelser mellom ukjente parter
Del og innhent data Innhent data
Del og innhent data Del og innhent data og hendelser mellom kjente parter
Del og innhent data Del data
Del og innhent data Gode tjenester til rett tid
Del og innhent data Økt verdiskaping og effektiv ressursbruk
Del og innhent data Tilgang til informasjon for innovasjon og tjenesteyting
gir Del og innhent data Datagrunnlag for sammenhengende tjenester
støtter Del og innhent data Sporing av etterlevelse
gir Del og innhent data Datagrunnlag for analyse og kunstig intelligens
data og hendelser Del og innhent data Utvikle, drift og forvalt tverrgående prosess
Del og innhent data Aktører som har behov for data (datakonsument)
Aktører som har behov for data (datakonsument) Del og innhent data
utførende Samhandlingsaktører Del og innhent data
informeres (overvåker) Myndigheter Del og innhent data
konsulteres Ressurssenter (DigDir) Del og innhent data
hovedansvar Samhandlingsaktører Del og innhent data
Aktører som har data å dele (datatilbyder) Del og innhent data
støtter Deling og innhenting av data og hendelser Del og innhent data
Del og innhent data og hendelser mellom kjente parter Del og innhent data
Del og innhent data og hendelser mellom ukjente parter Del og innhent data
krav Lover, regler og føringer for deling av data Del og innhent data
behov for data Utvikle, drift og forvalt tverrgående prosess Del og innhent data
initierer Samhandlingsaktører Del og innhent data
Aktører som har data å dele (datatilbyder) Del og innhent data
behov Interessenter i deling av data Del og innhent data