Datakonsument ()
dct:type
difi:namespace
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:abstractionLevel
difi:notes
difi:metaLevel
dct:BibliographicResource
modelx:guid
digdir:link1
digdir:logo
Publisering av hendelsesstrømmer - tekniske grensesnitt
Få tilgang til data (copy)
Altinn Formidling 2.0 - Roller
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer (med mellomledd)
Publisering - grunnleggende konsepter
Publisering - komplisert bilde (copy)
Få tilgang til data - løsningsmønster
Konsument-roller
eNotifikasjon - oversikt over verdistrømmer
Datautvekslingsaktører
Publisering av hendelser - grunnleggende konsept, med applikasjoner
Avtaleforvaltning - samhandlingsavtale
Publisering - abonnementsavtale
Roller involvert i datautveksling
Samhandlingsaktører
Publisering - grunnleggende konsepter (copy)
Del og innhent data, verdistrøm (med dataformidler)
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer (med mellomledd) (copy)
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer (med mellomledd) (copy)
Konsumer notifikasjoner
Publisering av data - grunnleggende konsept
Roller involvert i datautveksling (med metadataleverandør)
Del og innhent data, verdistrøm (med dataformidler, tilpasset)
Publisering - komplisert bilde (copy)
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer (med mellomledd)
eNotifikasjon - konsumenters verdistrøm
Altinn formidling 2.0 - kapabiliteter
Innhente data - løsningsmønster (copy)
Del og innhent data, verdistrøm
Publisering av hendelsesstrømmer - tekniske grensesnitt
Innhente data
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter
Pub-Sub Pattern - 1. Generic concept
Publisering av hendelser - basiskonsept
Publisering av hendelser - basiskonsept
Publisering av hendelser - grunnleggende konsept
Publisering av hendelser - grunnleggende konsept
Få tilgang til data
Inngå avtaler om tilgang og innhenting av hendelsesstrømmer
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter
Pub-Sub Pattern - 1. Generic concept
Innhent data, detaljert verdistrøm konsument med kapabiliteter
eNotifikasjon services
Kapabiliteter, deling av data på forespørsel
Publisering av data - grunnleggende konsept
Altinn Broker transisjonsarkitektur kapabiliteter take 1
Publisering - abonnementsavtale
Publisering av hendelser - grunnleggende konsept, med applikasjoner
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer
Multi-cast pattern - generell konseptskisse
Innhente data - løsningsmønster
Kapabiliteter eNotifikasjon
Datakonsument Samhandlingsavtale
inngår Datakonsument Abonnement
Datakonsument Datapublikasjon
Datakonsument Datastrøm
konsumerer Datakonsument Hendelsesstrøm
Datakonsument Datadistribusjon
leser Datakonsument Datadistribusjon
Datakonsument Innhente og håndtere notifikasjoner
Datakonsument Få tilgang til data (konsument)
Datakonsument Inngå avtaler om tilgang og innhenting av hendelsesstrømmer
Datakonsument Delegere rettigheter til databehandler
Datakonsument Data capture
Datakonsument Innhent data
Datakonsument Konsumere publiserte data
Datakonsument Data discovery
Datakonsument Få tilgang til og innhent notifikasjoner og tilleggsdata
Datakonsument Innhente data ved forespørsel
Datakonsument Motta tilsendte data
Datakonsument Inngå avtaler og sett opp tilgang til data fra andre
Datakonsument Etablere egne løsninger for innhenting og mottak av data
Datakonsument Samhandlingsaktør
Datakonsument Konsument
Datakonsument Datautvekslingsaktør
Datakonsument Datakonsuments verdistrøm
inngår i Samarbeid om avtaleforvaltning Datakonsument
Mottakers kapabiliteter (behov) Datakonsument
#Gjentas for hver konsument Datakonsument
Konsument Datakonsument
Datautveksling-operative kapabiliteter Datakonsument
Publisering - grunnleggende konseot Datakonsument
Konsument Datakonsument
Datautveksling- forvaltningsmessige kapabiliteter Datakonsument
tjener Innhentingsleverandør Datakonsument
Datakonsuments løsning for innhenting av publiserte data Datakonsument
tjener Datakonsuments innhentingsløsning for publiserte data Datakonsument
tjener Avtaleforvalter Datakonsument
Mottaker Datakonsument
Dataformidler Datakonsument