Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer (med mellomledd) (copy) ()
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer (med mellomledd) (copy)
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
difi:docViewPath
difi:antoraViewPath
difi:antoraViewImagePath
Basismønstre for datautveksling Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg)
Basismønstre for datautveksling Datautveksling-operative kapabiliteter
Basismønstre for datautveksling Datautveksling- forvaltningsmessige kapabiliteter
Datautveksling-operative kapabiliteter Datatilbyder
Datautveksling-operative kapabiliteter Dataformidler
Datautveksling-operative kapabiliteter Datakonsument
Datatilbyder Avgi data på forespørsel
Datatilbyder Publisere data
Datatilbyder Sende data
Dataformidler Formidle utlevering av data på forespørsel
Dataformidler Formidle data mellom avsendere og mottakere
Dataformidler Formidle publiserte data
Datakonsument Innhente data ved forespørsel
Datakonsument Konsumere publiserte data
Datakonsument Motta tilsendte data
Datautveksling- forvaltningsmessige kapabiliteter Datautveksling-operative kapabiliteter
Datautveksling- forvaltningsmessige kapabiliteter Datakonsument
Datautveksling- forvaltningsmessige kapabiliteter Datatilbyder
Datautveksling- forvaltningsmessige kapabiliteter Dataformidler
Dataformidler Fasilitere og dokumentere avtaleinngåelser
Dataformidler Formidle informasjon om tilgjengelige data
Dataformidler Etablere og tilby felles infrastruktur og tjenester for datautveksling
Datatilbyder Etablere egne løsninger for deling av data
Datatilbyder Inngå avtaler og sett opp tilganger til data og tjenester
Datatilbyder Publisere informasjon om egne data og tjenester i kataloger
Datakonsument Etablere egne løsninger for innhenting og mottak av data
Datakonsument Inngå avtaler og sett opp tilgang til data fra andre
Datakonsument Data discovery
Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg) Roller og ansvar
Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg) Avtaleforvaltning
Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg) Datautveksling-operative kapabiliteter
Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg) Datautveksling- forvaltningsmessige kapabiliteter
Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg) Feilhåndtering ved datautveksling
Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg) Informasjonssikkerhet, tillit og personvern
Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg) Basismønstre for datautveksling
Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg) Standarder og spesifikasjoner
Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg) Dataoppdagelse