Etablere egne løsninger for innhenting og mottak av data ()