Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer ()
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
difi:docViewPath
difi:antoraViewPath
difi:antoraViewImagePath
Basismønstre for datautveksling Datautveksling-operative kapabiliteter
Basismønstre for datautveksling Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg)
Basismønstre for datautveksling Datautveksling- forvaltningsmessige kapabiliteter
Datautveksling-operative kapabiliteter Datatilbyder
Datautveksling-operative kapabiliteter Datakonsument
Datatilbyder Publisere data
Datatilbyder Avgi data på forespørsel
Datatilbyder Sende data
Datakonsument Konsumere publiserte data
Datakonsument Innhente data ved forespørsel
Datakonsument Motta tilsendte data
Datautveksling- forvaltningsmessige kapabiliteter Datautveksling-operative kapabiliteter
Datautveksling- forvaltningsmessige kapabiliteter Datatilbyder
Datautveksling- forvaltningsmessige kapabiliteter Datakonsument
Datatilbyder Publisere informasjon om egne data og tjenester i kataloger
Datatilbyder Inngå avtaler og sett opp tilganger til data og tjenester
Datatilbyder Etablere egne løsninger for deling av data
Datakonsument Etablere egne løsninger for innhenting og mottak av data
Datakonsument Data discovery
Datakonsument Inngå avtaler og sett opp tilgang til data fra andre
Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg) Feilhåndtering ved datautveksling
Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg) Datautveksling- forvaltningsmessige kapabiliteter
Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg) Sporing
Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg) Standarder og spesifikasjoner
Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg) Basismønstre for datautveksling
Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg) Roller og ansvar
Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg) Datautveksling-operative kapabiliteter
Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg) Informasjonssikkerhet, tillit og personvern
Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg) Avtaleforvaltning