Informasjonssikkerhet, tillit og personvern ()
drill down
difi:metaLevel
dct:type
difi:namespace
difi:abstractionLevel
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:notes
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer (med mellomledd)
Prioriterte temaer innen datadeling (2019)
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer (med mellomledd) (copy)
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern
Tverrgående temaer innen datautveksling
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Få tilgang til data (konsument)
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Garantere versjon, kilde og integritet for utvekslede data
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Risikostyring
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Identitetsforvaltning
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Administrere tilganger (tilbyder)
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Minimere deling av persondata
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Spore datakilder
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Gi innsyn i dataaksess
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Skjerme data
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Signere dokumenter
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Autentisere samhandlingsaktør
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Autorisere forespørsler (tilbyder)
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern "Orden i eget hus"
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Anvende elektroniske data som "juridisk dokumentasjon"
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Delegere rettigheter og gi fullmakter (tilbyder)
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Gi innsyn i persondata til den registrerte
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Tidsstemple data
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Logge dataaksess
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Kryptere data
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Dokumentere behandlingsgrunnlag for personopplysninger
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Innhente samtykke
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Bevise egen identitet
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Utveksle data sikkert
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Avdekke desinformasjon
Informasjonssikkerhet, tillit og personvern Lagre data sikkert
Temaer innen datadeling (utvalg) Informasjonssikkerhet, tillit og personvern
Tverrgående temaer innen datautveksling (utvalg) Informasjonssikkerhet, tillit og personvern