Dataformidler ()
dct:type
difi:namespace
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:abstractionLevel
difi:notes
difi:metaLevel
dct:BibliographicResource
modelx:guid
digdir:link1
digdir:logo
Samhandlingsaktører
Del og innhent data, verdistrøm (med dataformidler, tilpasset)
Altinn Formidling 2.0 - Roller
Formidler-roller
Del og innhent data, verdistrøm (med dataformidler)
Roller involvert i datautveksling (med metadataleverandør)
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer (med mellomledd)
Overordnede roller og relasjoner
Altinn Broker transisjonsarkitektur kapabiliteter take 1
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer (med mellomledd)
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer (med mellomledd) (copy)
Databehandlere
Altinn formidling 2.0 - kapabiliteter
Datautvekslingsaktører
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer (med mellomledd) (copy)
Roller involvert i datautveksling
Dataformidler Fasilitere og dokumentere avtaleinngåelser
Dataformidler Formidle publiserte data
Dataformidler Formidle data mellom avsendere og mottakere
Dataformidler Formidle informasjon om tilgjengelige data
Dataformidler Etablere og tilby felles infrastruktur og tjenester for datautveksling
Dataformidler Formidle utlevering av data på forespørsel
tjener Dataformidler Tilbyder
tjener Dataformidler Konsument
Dataformidler Formidler
Dataformidler Samhandlingspart
Dataformidler Datautvekslingsaktør
Dataformidler Samhandlingsaktør
Dataformidler Dataformidlers verdistrøm
Dataformidler Datatilbyder
Dataformidler Datakonsument
Dataformidler Formidle data
Tjenesteformidler Dataformidler
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Dataformidler
Datautveksling- forvaltningsmessige kapabiliteter Dataformidler
Datautveksling-operative kapabiliteter Dataformidler
Samhandlingsaktører Dataformidler