Altinn Broker transisjonsarkitektur kapabiliteter take 1 ()
Altinn Broker transisjonsarkitektur kapabiliteter take 1
difi:namespace
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter
Brukerstøtte og veiledning
Onboarding av innbygger
Beregne fakturagrunnlag
Generere statistikk
Onboarding av virksomhet
Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub)
Støtte for meldingsmønstre en-til-en
Formidle meldinger
Spesifisere meldingsformat og metadata (xml manifest)
Autorisasjon (inkl. delegering)
Formidling av mottakskvitteringer
Lagring og arkivering av meldingsinnhold
Sletting av utdaterte filer (sanering)
Etablere avtaler med avsendere og mottakere
Virusscanning av filer
Identitetsforvaltning
Støtte for STORE filer
Registrere tjeneste
Push-basert levering til mottaker
Notifikasjon om nytt innhold
Logging og sporing
Permanent identifikasjon av datasett
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II)
Push-basert levering (til mottakers meldingskø eller filsystem)
Oppslagstjenester for adressering
Dataformidler
Avsenders kapabiliteter (behov)
Sende (store) "filer" til en eller flere spesifiserte mottakere
Onboarding til Altinn Formidling som datatilbyder
Etablere avtaler med datakonsumenter (inkl. meldingsstruktur/ semantikk)
Dele filer med en eller flere spesifiserte mottakere
Tilbakekall forsendelse (forslag 3.0)
Adressere meldinger
Oversende endringer
Mottakers kapabiliteter (behov)
Motta (store) "filer" fra kjente avsendere (asynkront via dataformidler)
Onboarding til Altinn Formidling som konsument
Etablere avtaler med datatilbydere
Detektere at nye data er tilgjengelige
Tipse endebrukere i egen organisasjon om nytt innhold
Kunne pause og gjenoppta overføring
Datatilbyder
Datakonsument
Oppdatere egne datasett med nytt innhold
Motta STORE filer
Kunne motta push-baserte varsler om nytt innhold
Se også:
Datautveksling - overordnet oversikt over kapabiliteter og temaer (med mellomledd)
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Brukerstøtte og veiledning
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Onboarding av innbygger
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Beregne fakturagrunnlag
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Generere statistikk
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Onboarding av virksomhet
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub)
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Støtte for meldingsmønstre en-til-en
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Formidle meldinger
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Spesifisere meldingsformat og metadata (xml manifest)
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Autorisasjon (inkl. delegering)
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Formidling av mottakskvitteringer
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Lagring og arkivering av meldingsinnhold
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Sletting av utdaterte filer (sanering)
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Etablere avtaler med avsendere og mottakere
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Virusscanning av filer
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Identitetsforvaltning
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Støtte for STORE filer
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Registrere tjeneste
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Dataformidler
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Push-basert levering til mottaker
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Notifikasjon om nytt innhold
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Logging og sporing
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Permanent identifikasjon av datasett
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II)
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Push-basert levering (til mottakers meldingskø eller filsystem)
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Oppslagstjenester for adressering
Støtte for STORE filer Formidle meldinger
Avsenders kapabiliteter (behov) Sende (store) "filer" til en eller flere spesifiserte mottakere
Avsenders kapabiliteter (behov) Onboarding til Altinn Formidling som datatilbyder
Avsenders kapabiliteter (behov) Etablere avtaler med datakonsumenter (inkl. meldingsstruktur/ semantikk)
Avsenders kapabiliteter (behov) Dele filer med en eller flere spesifiserte mottakere
Avsenders kapabiliteter (behov) Tilbakekall forsendelse (forslag 3.0)
Avsenders kapabiliteter (behov) Datatilbyder
Avsenders kapabiliteter (behov) Adressere meldinger
Avsenders kapabiliteter (behov) Adressere meldinger
Avsenders kapabiliteter (behov) Oversende endringer
Sende (store) "filer" til en eller flere spesifiserte mottakere Dele filer med en eller flere spesifiserte mottakere
Mottakers kapabiliteter (behov) Motta (store) "filer" fra kjente avsendere (asynkront via dataformidler)
Mottakers kapabiliteter (behov) Onboarding til Altinn Formidling som konsument
Mottakers kapabiliteter (behov) Etablere avtaler med datatilbydere
Mottakers kapabiliteter (behov) Detektere at nye data er tilgjengelige
Mottakers kapabiliteter (behov) Oppdatere egne datasett med nytt innhold
Mottakers kapabiliteter (behov) Tipse endebrukere i egen organisasjon om nytt innhold
Mottakers kapabiliteter (behov) Motta STORE filer
Mottakers kapabiliteter (behov) Datakonsument
Mottakers kapabiliteter (behov) Kunne pause og gjenoppta overføring
Motta STORE filer Motta (store) "filer" fra kjente avsendere (asynkront via dataformidler)
Kunne motta push-baserte varsler om nytt innhold Detektere at nye data er tilgjengelige