Motta (store) "filer" fra kjente avsendere (asynkront via dataformidler) ()