Altinn formidling 2.0 - kapabiliteter ()
Altinn formidling 2.0 - kapabiliteter
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Brukerstøtte og veiledning
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Onboarding av innbygger
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Beregne fakturagrunnlag
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Generere statistikk
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Onboarding av virksomhet
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub)
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Støtte for meldingsmønstre en-til-en
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Spesifisere meldingsformat og metadata (xml manifest)
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Autorisasjon (inkl. delegering)
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Formidling av mottakskvitteringer
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Lagring og arkivering av meldingsinnhold
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Sletting av utdaterte filer (sanering)
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Etablere avtaler med avsendere og mottakere
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Identitetsforvaltning
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Støtte for STORE filer
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Dataformidler
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Mottakers kapabiliteter (behov)
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Informasjonssikkerhet
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Unntakshåndtering
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Autentisere samhandlingsaktør
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Logging og sporing
Avsenders kapabiliteter (behov) Sende (store) "filer" til en eller flere spesifiserte mottakere
Avsenders kapabiliteter (behov) Onboarding til Altinn Formidling som datatilbyder
Avsenders kapabiliteter (behov) Etablere avtaler med datakonsumenter (inkl. meldingsstruktur/ semantikk)
Avsenders kapabiliteter (behov) Datatilbyder
Avsenders kapabiliteter (behov) Altinn formidling 2.0 kapabiliteter
Avsenders kapabiliteter (behov) Verifisere vellykket forsendelse
Avsenders kapabiliteter (behov) Unntakshåndtering ved feilet forsendelse
Avsenders kapabiliteter (behov) Adressere meldinger
Mottakers kapabiliteter (behov) Motta (store) "filer" fra kjente avsendere (asynkront via dataformidler)
Mottakers kapabiliteter (behov) Onboarding til Altinn Formidling som konsument
Mottakers kapabiliteter (behov) Etablere avtaler med datatilbydere
Mottakers kapabiliteter (behov) Detektere at nye data er tilgjengelige
Mottakers kapabiliteter (behov) Datakonsument
Mottakers kapabiliteter (behov) Videreformidle (store) filer internt