Logging og sporing ()
modelx:guid
difi:metaLevel
dct:type
difi:namespace
difi:abstractionLevel
digdir:link1
digdir:logo
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:notes
modelx:view_reference
drill down
modelx:githubIssueGUID
Dataformidlers verdistrøm v2
User Stories (Altinn Broker) (copy)
User Stories (Altinn Broker) (copy)
User Stories (Altinn Broker) (copy 2)
User Stories (Altinn Broker) (copy 2)
Kapabiliteter for operativ datautveksling (Altinn Broker) v.2
Map fra kapabilitet til brukerhistorier
Altinn Broker transisjonsarkitektur kapabiliteter take 1
Altinn formidling 2.0 - kapabiliteter
Kapabiliteter for operativ datautveksling (Altinn Broker)
Fellesløsninger nevnt under Altinn Broker 2.0
Operative evner
Dataformidlers verdistrøm
Logging
Logging og sporing Sporing
Logging og sporing Innebygget dokumentasjon av etterlevelse
Logging og sporing Informasjonssikkerhet (tillitstjenester)
Logging og sporing Prosessmonitorering
Logging og sporing Grouping
Logging og sporing Logg av sluttbrukerhandlinger på en tjenesteinstans
Logging og sporing Annen loggfunksjonalitet
Logging og sporing Underlag for statistikk og fakturering
Logging og sporing Sporing
Logging og sporing Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Logging og sporing Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Logging og sporing Oversikt over tidligere transaksjoner for levering , mottak og lesing av forsendelser
Logging og sporing Løpende innsikt i status om levering, mottak og lesing av forsendelser
Altinn formidling 2.0 kapabiliteter Logging og sporing
Operative evner Logging og sporing
Loggetjeneste Logging og sporing
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Logging og sporing
Juridisk Logging og sporing
Informasjonssikkerhet og tillitstjenester Logging og sporing