Dataformidlers verdistrøm v2 ()
Dataformidlers verdistrøm v2
modelx:guid
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
digdir:narrative_no
difi:description_en
digdir:narrative_en
difi:notes
difi:antoraViewPath
difi:antoraViewImagePath
Klargjøring
Onboarding
Operativ datautveksling
Migrering
Drift og forvaltning
Dataformidlers verdistrøm
Gi løsninger for migrering til nye tjenester og API-versjoner
Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler)
Drift og forvalt løsninger (dataformidler)
Onboard nye kunder og brukere (dataformidler)
Dataformidlers verdistrøm v2
Formidle STORE filer/datamengder
Kapabiliteter for operativ datautveksling (Altinn Broker) v.2
Funksjonalitet (kapabiliteter)
Funksjonalitet (kapabiliteter)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker)
Kapabiliteter for operativ datautveksling (Altinn Broker)
Funksjonalitet (kapabiliteter)
Funksjonalitet (kapabiliteter)
Tegnforklaring
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Sjekke riktig filtype, ref. Ronny Birkeli i intern demo 1/6-23
De-bouncing som metode for å unngå polling ref. Queyrichon, Michael i intern demo 1/6-23
Kostnadssimulering
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etablere avtaler med avsendere og mottakere
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Registrere tjeneste
Grouping (copy) (copy) (copy)
Onboarding av innbygger
Onboarding av virksomhet
Grouping (copy) (copy) (copy)
Spesifisere meldingsformat og metadata (xml manifest)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av adressering og abonnementer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av autorisasjon
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppslagstjenester for adressering
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Formidling av mottakskvitteringer
Grouping (copy) (copy) (copy)
Formidle mottakskvitteringer
Autorisasjon (inkl. delegering)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Formidling av lesekvitteringer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for meldingsmønstre en-til-en
Grouping (copy) (copy) (copy)
Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for STORE filer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Formidle STORE filer/ datamengder - overordnede konsepter og teknologier
Virusscanning av filer
Grouping (copy)
Lagring og arkivering av meldingsinnhold
Grouping (copy)
Logging og sporing
Grouping
Multimediastrømming
Grouping (copy) (copy) (copy)
Strømming av endringer
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Notifikasjon om nytt innhold
Grouping (copy) (copy)
Push-basert levering til mottaker
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Batch-overføring (pakke med flere filer/endringer)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Permanent identifikasjon av datasett
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for lenkede data gjennom semantiske teknologier
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Data Minimization
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Dataportabilitet
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Brukerstøtte og veiledning
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Generere statistikk
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Beregne fakturagrunnlag
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Sletting av utdaterte filer (sanering)
Grouping (copy) (copy) (copy)
Gradvis overgang
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Versjonsstyring
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
"Parallelle løp"
Dataformidlers verdistrøm Onboard nye kunder og brukere (dataformidler)
Dataformidlers verdistrøm Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler)
Dataformidlers verdistrøm Drift og forvalt løsninger (dataformidler)
Dataformidlers verdistrøm Formidle STORE filer/datamengder
Dataformidlers verdistrøm Gi løsninger for migrering til nye tjenester og API-versjoner
Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler) Formidle STORE filer/datamengder
Drift og forvalt løsninger (dataformidler) Gi løsninger for migrering til nye tjenester og API-versjoner
Onboard nye kunder og brukere (dataformidler) Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler)
Formidle STORE filer/datamengder Drift og forvalt løsninger (dataformidler)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Onboarding av virksomhet
Funksjonalitet (kapabiliteter) Onboarding av innbygger
Funksjonalitet (kapabiliteter) Onboard nye kunder og brukere (dataformidler)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Etablere avtaler med avsendere og mottakere
Funksjonalitet (kapabiliteter) Registrere tjeneste
Funksjonalitet (kapabiliteter) Kostnadssimulering
Funksjonalitet (kapabiliteter) Sett opp avtaler og konfigurer løsninger (dataformidler)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Spesifisere meldingsformat og metadata (xml manifest)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Oppsett av autorisasjon
Funksjonalitet (kapabiliteter) Oppsett av adressering og abonnementer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Formidle STORE filer/datamengder
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Støtte for STORE filer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Støtte for meldingsmønstre en-til-en
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Formidling av mottakskvitteringer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Autorisasjon (inkl. delegering)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Lagring og arkivering av meldingsinnhold
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Virusscanning av filer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Logging og sporing
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Push-basert levering til mottaker
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Notifikasjon om nytt innhold
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Strømming av endringer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Multimediastrømming
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Permanent identifikasjon av datasett
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Formidling av lesekvitteringer
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Batch-overføring (pakke med flere filer/endringer)
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Støtte for lenkede data gjennom semantiske teknologier
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Oppslagstjenester for adressering
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Data Minimization
Kapabilitetskart - operativ formidling (Altinn Broker) Dataportabilitet
Funksjonalitet (kapabiliteter) Drift og forvalt løsninger (dataformidler)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Generere statistikk
Funksjonalitet (kapabiliteter) Brukerstøtte og veiledning
Funksjonalitet (kapabiliteter) Beregne fakturagrunnlag
Funksjonalitet (kapabiliteter) Sletting av utdaterte filer (sanering)
Funksjonalitet (kapabiliteter) Gi løsninger for migrering til nye tjenester og API-versjoner
Funksjonalitet (kapabiliteter) Versjonsstyring
Funksjonalitet (kapabiliteter) Gradvis overgang
Funksjonalitet (kapabiliteter) "Parallelle løp"
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Tegnforklaring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Kostnadssimulering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etablere avtaler med avsendere og mottakere Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etablere avtaler med avsendere og mottakere Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Registrere tjeneste Grouping (copy) (copy) (copy)
Onboarding av virksomhet Grouping (copy) (copy) (copy)
Spesifisere meldingsformat og metadata (xml manifest) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av adressering og abonnementer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av adressering og abonnementer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av autorisasjon Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppsett av autorisasjon Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Oppslagstjenester for adressering Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Formidling av mottakskvitteringer Grouping (copy) (copy) (copy)
Formidling av mottakskvitteringer Formidle mottakskvitteringer
Autorisasjon (inkl. delegering) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Autorisasjon (inkl. delegering) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Formidling av lesekvitteringer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for meldingsmønstre en-til-en Grouping (copy) (copy) (copy)
Støtte for meldingsmønster en-til-mange ukjente (pub-sub) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for STORE filer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for STORE filer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Virusscanning av filer Grouping (copy)
Lagring og arkivering av meldingsinnhold Grouping (copy)
Logging og sporing Grouping
Multimediastrømming Grouping (copy) (copy) (copy)
Strømming av endringer Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Notifikasjon om nytt innhold Grouping (copy) (copy)
Push-basert levering til mottaker Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Batch-overføring (pakke med flere filer/endringer) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Permanent identifikasjon av datasett Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Støtte for lenkede data gjennom semantiske teknologier Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Etterlevelse av lover og regler (inkl. GDPR og Schrems II) Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Data Minimization Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Dataportabilitet Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Brukerstøtte og veiledning Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Generere statistikk Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Generere statistikk Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Beregne fakturagrunnlag Grouping (copy) (copy) (copy) (copy)
Sletting av utdaterte filer (sanering) Grouping (copy) (copy) (copy)
Gradvis overgang Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Versjonsstyring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
Versjonsstyring Grouping (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)