Formidle STORE filer/ datamengder - overordnede konsepter og teknologier ()
Formidle STORE filer/ datamengder - overordnede konsepter og teknologier
Overordnede konsepter og teknologoer for operativ formidling av STORE filer/datamengder Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling)
Overordnede konsepter og teknologoer for operativ formidling av STORE filer/datamengder Støtte for STORE filer
Overordnede konsepter og teknologoer for operativ formidling av STORE filer/datamengder Konsepter for overføring av store filer/datamengder
Overordnede konsepter og teknologoer for operativ formidling av STORE filer/datamengder Konsepter for lagring av filer og data
Overordnede konsepter og teknologoer for operativ formidling av STORE filer/datamengder Lagringkonsepter
Konsepter for lagring av filer og data Felles datalager i regi av dataformidler
Konsepter for lagring av filer og data Dataeiers datalager
Konsepter for lagring av filer og data Støtte for STORE filer
Lagringkonsepter Distribuert lagring
Lagringkonsepter Sentralisert lagring
Lagringkonsepter Støtte for STORE filer
Konsepter for overføring av store filer/datamengder Hendelsesstrømming
Konsepter for overføring av store filer/datamengder Multimediastrømming
Konsepter for overføring av store filer/datamengder Verifiable credentials
Konsepter for overføring av store filer/datamengder Overføring av store filer gjennom asynkron meldingsutveksling
Konsepter for overføring av store filer/datamengder Distribuert filoverføring
Konsepter for overføring av store filer/datamengder P2P filoverføring
Konsepter for overføring av store filer/datamengder Støtte for STORE filer
Konsepter for overføring av store filer/datamengder Oppslitting av filer i mindre deler
Aktuelle Digdir-løsninger for bruk og gjenbruk (melding og formidling) Støtte for STORE filer